Sở Giáo dục đưa tiêu chí cử cán bộ đi học tại Đức trái quy định

(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tự đề ra tiêu chí cử cán bộ đi học tập tại Đức trái với điều kiện tham dự theo kế hoạch của sở Nội vụ.
01/06/2019 06:47 Hưng Long

Ngày 20/5, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 1685/GDĐT-VP gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam về việc “đề nghị Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam điều chỉnh thông tin”.

Trong các nội dung, lãnh đạo Sở Giáo dục có ý kiến nội dung: “Về thành phần đoàn đi công tác tại Đức”.

Để độc giả có cái nhìn khách quan liên quan đến vấn đề này, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin trích đăng nguyên văn như sau:

Danh sách cá nhân trong năm 2018 đi nước ngoài quá 2 lần theo Kết luận Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: H.L)

Ngày 20/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Kế hoạch số 3572/KH-SNV ngày 19/9/2018 của Sở Nội vụ về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao chất lượng trường công ở Đức năm 2018.

Kế hoạch yêu cầu phải hoàn thành danh sách trước ngày 25/9/2018, sau thời hạn trên xem như không có nhu cầu.

Lớp học tập chia làm 2 giai đoạn được tổ chức bồi dưỡng kỹ năng quản lý trong nước và ngoài nước. Số lượng học viên là 50 người (25 học viên được học kỹ năng quản lý trong nước và 25 học viên bồi dưỡng kỹ năng quản lý ngoài nước).

Danh sách đề cử học viên bồi dưỡng kỹ năng quản lý ở nước ngoài được duyệt cụ thể ngay từ trước khi tham gia khóa bồi dưỡng.

Bộ phận tham mưu tiến hành rà soát các đơn vị và cử chọn theo các tiêu chí đề ra. Kết quả duyệt xét bồi dưỡng trong nước năm 2018 có 21 Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và 24 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện.

Ngoài ra, trong danh sách trên cũng đề cử 16/21 hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và 4/24 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện học giai đoạn 2 tại nước Đức.

Vợ Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh được cử đi Đức trái quy định 

Trong quá trình xét duyệt có 2 trường hợp: Ông Đỗ Minh Hoàng – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo và bà Nguyễn Thị Yến Trinh – Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong từ tháng 01/2018 đến 09/2018 có 2 lần đi công tác nước ngoài (không sử dụng ngân sách nhà nước).

Căn cứ quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài của Ủy ban nhân dân thành phố; trong đó quy định: “Trường hợp đi công tác nước ngoài vì mục đích công vụ; không quá hai lần trong năm; trường hợp đặc biệt quá hai lần trong năm và thật cần thiết cho công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị phải xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố”;

Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi các công văn số 3508/GDĐT-TC ngày 05/10/2018 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 3730/GDĐT-TC gửi về Sở Nội vụ về trường hợp 2 công chức trên.

Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5012/QĐ-UBND, về cử đoàn công chức đi học khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao chất lượng trường công tại Đức năm 2018.

Như thế việc cử 23 người đi học tập tại Đức là đúng quy định; trong đó, cả 2 trường hợp trên cũng đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cử đi theo quy định”.

Đó là nguyên văn theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam liên quan đến việc cử cô Nguyễn Thị Yến Trinh và ông Đỗ Minh Hoàng đi nước ngoài lần thứ 3 trong năm.

Thế nhưng, cách giải thích của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rất bất hợp lý căn cứ theo Kết luận Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh về sai phạm trong vấn đề này.

Cụ thể, theo "nhận xét – kiến nghị" của Thanh tra Thành phố, việc Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 3403/GDĐT-TC ngày 28/9/2018 cử thành viên tham dự bồi dưỡng ở Đức có sai sót.

Tờ trình ngày 21/9/2018 phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tiêu chí lựa chọn thành viên tham dự lớp bồi dưỡng ở Đức năm 2018 đã bổ sung các tiêu chí “đứng đầu điểm thi đua xét theo từng khối” và “ưu tiên các đơn vị vùng sâu, vùng xa” để lựa chọn thành viên được tham gia dự lớp bồi dưỡng ở Đức.

Tại tờ trình này có chữ ký phê duyệt của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (ông Lê Hồng Sơn – PV).

Tuy nhiên, các tiêu chí về “đứng đầu điểm thi đua xét theo từng khối” và “ưu tiên các đơn vị vùng sâu, vùng xa” là không có trong điều kiện tham dự tại Kế hoạch số 3527/KH-SNV ngày 19/9/2018 của Sở Nội vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo không công khai tiêu chí lựa chọn thành viên tham dự lớp bồi dưỡng ở Đức năm 2018 để các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của Sở được biết và góp ý.

Trong danh sách thành viên tại Văn bản số 3403/GDĐT-TC ngày 28/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo có 2 người tuy trong năm 2018 đã được đi nước ngoài về việc công 2 lần là ông Đỗ Minh Hoàng và cô Nguyễn Thị Yến Trinh nhưng vẫn tiếp tục cử 2 người này tham dự lớp bồi dưỡng ở Đức.

Như đã đề cập theo công văn gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, rõ ràng trong vấn đề cử người đi công tác tại Đức, ngày 05/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo mới có công văn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và gửi về Sở Nội vụ về trường hợp 2 công chức trên.

Đến ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5012/QĐ-UBND, về cử đoàn công chức đi học khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao chất lượng trường công tại Đức năm 2018.

Phải chăng, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rất “quyết tâm” để cho ông Đỗ Minh Hoàng và vợ mình là cô Yến Trinh đi bồi dưỡng kỹ năng quản lý ở nước ngoài bất chấp quy định dù trong năm đã đi 2 lần. 

Hưng Long