Cơ quan khẳng định điều động đúng, ông Hùng quyết tâm bảo vệ quan điểm

(GDVN) - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh không có quyền điều động khi không có sự đồng ý của Tòa án nhân dân tối cao.
30/07/2019 06:12 Bài và ảnh: Khuất Nguyên

Tại tờ trình số 183/TTr-TCCB ngày 21/5/2019, của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa gửi Tòa án nhân dân tối cao về việc đề nghị điều động Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, không hề đề cập tới năm sinh (tuổi), thời gian công tác của ông Lương Ngọc Hùng – Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa...

Liệu Tòa án nhân dân Tối cao có đủ cơ sở xem xét việc điều động ông Hùng?

Trong khi đó tại thời điểm được điều động, ông Hùng chỉ còn 15 tháng, 15 ngày làm việc.

Việc điều động công tác đối với Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa được cho là không phù hợp với quy định hiện hành về công tác cán bộ; quy định, quy chế liên quan tới công tác cán bộ của ngành Tòa án.

Xung quanh vụ lùm xùm về quyết định điều động với ông Lương Ngọc Hùng – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 25/7, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Lâm – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa nơi ông Hùng được điều động về công tác.

Phóng viên: Thưa ông, việc điều động công tác đối với Chánh án Lương Ngọc Hùng căn cứ vào những quy định nào?

Ông Ngô Văn Lâm: Việc điều động ông Hùng được thực hiện theo chủ trương của Đảng và Ban cán sự Tòa án tối cao để chuẩn bị nhân sự tòa án cấp huyện tham gia Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Dựa vào căn cứ đó, chúng tôi điều động 3 Chánh án cấp huyện lên tỉnh bố trí công tác để cơ cấu đồng chí còn tuổi tham gia Cấp ủy.

Quy trình chúng tôi đã làm xong và báo cáo Tòa án tối cao.

Sau khi Tòa án tối cao đồng ý, thì Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định điều động.

Việc điều động ông Lương Ngọc Hùng – Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa được thực hiện theo đúng quy trình.

Nhưng, khi Tòa án tối cao đang giải quyết khiếu nại thì đồng chí Hùng cung cấp 1 số thông tin về việc điều động này ra bên ngoài.

Việc điều động ông Hùng có dựa trên các cơ sở văn bản pháp luật về công tác cán bộ nói chung, ngành tòa án nói riêng không?

Ông Ngô Văn Lâm: Cái này đã có Tòa án nhân dân tối cao trả lời rồi (việc điều động ông Hùng giữ chức Trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đúng quy trình công tác cán bộ và đảm bảo về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về độ tuổi, tái cử theo quy định củ Đảng, pháp luật của Nhà nước - PV). Tôi không trả lời tiếp các đồng chí nữa. Tôi chỉ trả lời rằng, Tòa tối cao đã trả lời hết rồi.


Không điều động cán bộ bị kỷ luật về Trung ương

Khi chúng tôi làm quy trình điều động là phải theo một lộ trình.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh không có quyền điều động khi không có sự đồng ý của Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi chúng tôi làm tờ trình, Tòa án nhân dân tối cao sẽ kiểm tra toàn bộ hồ sơ, quy trình điều động. Khi có công văn đồng ý của Tòa án nhân dân tối cao thì đồng chí Hùng mới được điều động.

Khiếu nại của đồng chí Hùng đã được Tòa án nhân dân tối cao trả lời bằng văn bản... Sau khi có trả lời của Tòa án tối cao đồng chí Hùng chính thức bàn giao nhiệm vụ

Nhưng trong các quyết định, quy định, quy chế của ngành tòa án, ông Hùng không thuộc diện điều động. Tòa án tỉnh có báo cáo Tòa án tối cao về việc ông Hùng không thuộc diện điều động không?

Ông Ngô Văn Lâm: Trong quá trình điều động chúng tôi thực hiện theo văn bản số 28 về điều động, biệt phái cán bộ công chức ban hành ngày 14/1/2019. Khi chúng tôi gửi Tòa án nhân dân tối cao, Tòa phải kiểm tra lại toàn bộ các quy trình.

Nếu không đủ điều kiện, thì tòa tối cao không bao giờ ban hành công văn này (công văn đồng ý cho điều động). Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy trình điều động về công tác cán bộ.

Nhưng theo Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14/01/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì trường hợp cán bộ đang giữ chức vụ , do nhu cầu công tác mà được xem xét bổ nhiệm chức vụ mới có phụ cấp chức vụ tương đương thì phải còn độ tuổi công tác từ 03 năm (36 tháng) trở lên. Các văn bản khác cũng cho thấy, ông Hùng không thuộc diện điều động. Xin hỏi lại ông, Tòa án tỉnh có báo cáo việc này tới Tòa án tối cao không?

Ông Ngô Văn Lâm: Nếu chúng tôi không làm đúng các quy trình thì Tòa án tối cao không bao giờ ra văn bản chấp thuận, đồng ý việc điều động này.

Hồ sơ phóng viên có được cho thấy, ông Hùng không thuộc đối tượng điều động nhưng vì sao Tòa án tỉnh vẫn làm tờ trình, quy trình điều động đối với ông này?

Ông Ngô Văn Lâm: Cái này chúng tôi làm theo quy định số 28. Những thắc mắc này, anh chị có thể khiếu nại lên (tòa) tối cao. Thẩm quyền của chúng tôi tới đây là hết.

Ông có sẵn sàng mời các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra, thanh tra làm rõ vấn đề này?

Ông Ngô Văn Lâm: Chúng tôi sẵn sàng mời cơ quan có thẩm quyền vào cuộc làm rõ việc điều động đối với ông Hùng. Tất cả vấn đề này Tòa án tối cao thẩm định rồi. Khi cán bộ đủ điều kiện điều động thì tòa án tối cao mới đồng ý điều động ông Hùng. Tòa án tối cao nắm rất rõ việc này.

Nếu qua kiểm tra xác minh việc điều động, nếu phát hiện vi phạm, cơ quan có thẩm quyền có sẵn sàng chịu trách nhiệm trước quy định pháp luật.

Ông Ngô Văn Lâm: Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm!

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên, ông Lương Ngọc Hùng, Chánh án tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa cho biết, việc ông khiếu nại quyết định điều động của Tòa án nhân dân tỉnh là để bảo vệ chân lý.

Ông Hùng cũng viện dẫn 6 vấn đề được cho là chưa phù hợp trong quyết định điều động của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cho rằng, cấp có thẩm quyền cần thu hồi quyết định điều động công tác đối với cá nhân ông vì các lý do sau:

“Thứ nhất, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Thanh hóa chỉ xem xét việc điều động do yêu cầu công tác, kế hoạch bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với vị trí việc làm theo quy định mà không xem xét việc điều động cán bộ bị xử lý kỷ luật hoặc có nguyện vọng xin chuyển công tác.

Thứ hai, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa dự kiến điều động ông Nguyễn Xuân Huy, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn về giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa để cơ cấu vào cấp ủy địa phương là chưa đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1151- CV/TU ngày 22/02/2019 của Ban tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bởi lẽ, hiện nay, Thành ủy thành phố Thanh Hóa không quy hoạch nguồn cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Huy mà chỉ quy hoạch đối với bà Bùi Thị Huyền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ ba, thời gian công tác còn lại của ông Lương Ngọc Hùng cho đến khi nghỉ hưu là 15 tháng 15 ngày, nếu điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án là trái với quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14/01/2019, điểm b Điều 4 Quyết định số 1260/2008/QĐ-TANDTC ngày 24/9/2008, của Tòa án nhân dân tối cao và khoản 2 Điều 3 Quyết định số 36/QĐ-TCCB ngày 01/3/2013, của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, về việc ban hành Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thứ tư, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa chưa thực hiện các bước quy trình theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14/01/2019 của Tòa án nhân dân tối cao.

Đặc biệt là việc trao đổi với tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa về chủ trương điều động, bổ nhiệm, lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi tôi công tác.

Thứ năm, theo quy định của Đảng về quy trình, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các bước đều có quy hoạch động, quy hoạch mở, nếu Ban cán sự Đảng có chủ trương xây dựng nguồn thì tại sao không có văn bản phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa để bổ sung quy hoạch cho đồng chí Nguyễn Xuân Huy trong nhiệm kỳ tới?.

Thứ sáu, ông Lương Ngọc Hùng là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ tài khoản nhưng trong quyết định điều động không đề cập đến việc bàn giao công việc đơn vị cho ai”, ông Hùng nói.

Được biết, trước đó, ngày 14/01/2016, được Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao có quyết định số 78/QĐ-TCCB, bổ nhiệm lại chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bài và ảnh: Khuất Nguyên