Sẽ có chuẩn chương trình đào tạo cho đủ ngành bậc đại học

(GDVN) - Bộ Giáo dục dự kiến năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng và ban hành chuẩn chương trình đối với tất cả các ngành thuộc các lĩnh vực đào tạo của giáo dục đại học.
31/10/2019 07:00 Linh Hương

Dự kiến có chuẩn chương trình đào tạo cho tất cả các ngành đại học vào năm 2023

Dự kiến có chuẩn chương trình cho tất cả các ngành đào tạo đại học vào năm 2023

Thông tin này được Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ tại Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam cho các trình độ của giáo dục đại học do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì ngày 25/10.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Tọa đàm (Ảnh: moet.gov.vn)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã dự thảo kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam trình Thủ tướng với mục tiêu chung là đổi mới hoạt động đào tạo gắn với nâng cao chất lượng phù hợp với quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học; mở rộng cơ hội hội nhập với cộng đồng đại học khu vực và thế giới.

Cụ thể, đến năm 2021 sẽ hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực: Sức khỏe, Kỹ thuật, Kế toán-Tài chính, Du lịch, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Dự kiến đến năm 2023 hoàn thành và ban hành chuẩn chương trình đào tạo đối với các ngành thuộc các lĩnh vực còn lại.

Đến năm 2025 các cơ sở giáo dục đại học hoàn thành rà soát, cập nhật trên cơ sở chuẩn chương trình đào tạo đối với các ngành thuộc các lĩnh vực đào tạo của giáo dục đại học.

Linh Hương