Tranh luận việc cách chức Giáo sư Lê Vinh Danh nóng nghị trường

06/11/2020 16:06
Thùy Linh
GDVN- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thừa nhận, Trường Tôn Đức Thắng là mô hình tốt, có được một trường như vậy là điểm sáng giáo dục đại học và của tự chủ đại học.

Sáng 6/11, đặt câu hỏi chất vấn đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc vừa qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) hỏi:

“Việc cách chức Hiệu trưởng Trường Tôn Đức Thắng (Giáo sư Lê Vinh Danh - PV) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đúng thẩm quyền, theo quy định tại Khoản 1, Điều 20 của luật Giáo dục đại học?”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ảnh: Chinhphu.vn)

Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng "dư luận rất quan tâm đến trường hợp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ ủng hộ mô hình tự chủ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo quy định của luật Giáo dục đại học thì Hội đồng trường là cơ quan quyền lực của trường, và như vậy các chức danh lãnh đạo bao gồm Hiệu trưởng thì phải do Hội đồng trường quyết và đề nghị cấp có thẩm quyền trong trường hợp này là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận hoặc phê chuẩn.

“Như vậy có nghĩa là, trong trường hợp nếu có Hội đồng trường thì việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xử lý hiệu trưởng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng mà không căn cứ vào đề nghị của Hội đồng trường thì là không đúng luật”, Phó Thủ tướng nói rõ.

Tuy nhiên theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đây là trường hợp rất đặc thù vì Hội đồng trường của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã hết nhiệm kỳ và việc kiện toàn Hội đồng trường của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chậm trễ do nguyên nhân cả chủ quan và khách quan.

“Cho nên đến thời điểm mà Ban giám hiệu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng bao gồm Hiệu trưởng nhận kỷ luật của Đảng thì trường không có Hội đồng trường”, Phó Thủ tướng nói và cho rằng, có câu chuyện "không rõ ràng" ở chỗ này, nên Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng quản lý nhà nước về giáo dục phải vào cuộc và trực tiếp lập một đoàn do một đồng chí Thứ trưởng vào làm việc trực tiếp để làm rõ đúng sai và có hướng dẫn.

"Trước hết thành lập lại Hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật", Phó Thủ tướng nói.

“Trường Tôn Đức Thắng là mô hình tốt, có được một trường như vậy là điểm sáng giáo dục đại học và của tự chủ đại học. Trong đó có đóng góp Đảng, Nhà nước, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của tập thể cán bộ giáo viên và ban lãnh đạo trường Tôn Đức Thắng bao gồm cả Hiệu trưởng… chúng ta cần phải trân trọng

Còn việc xử lý kỷ luật cán bộ thì phải thực hiện theo quy định của Đàng, luật cán bộ, công chức và thông lệ quản lý cán bộ ví dụ kỉ luật hành chính thì đồng bộ với kỷ luật Đảng” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

"Trường hợp nhiệm kỳ của hiệu trưởng kết thúc đồng thời với nhiệm kỳ của hội đồng trường thì hiệu trưởng được kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp công nhận hiệu trưởng của nhiệm kỳ kế tiếp, trên cơ sở đề nghị của hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp"

Trích điểm a) khoản 6 điều 7 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tranh luận lại với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và ghi nhận phần trả lời đầu tiên của Phó Thủ tướng về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cách chức hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng không dựa vào đề nghị của Hội đồng trường là sai, nhưng với việc Phó Thủ tướng giải thích do Hội đồng trường giải thể, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng "chưa đúng".

Theo ông Vân, Tổng Liên đoàn Lao động có quyền kỷ luật viên chức do mình quản lý, còn chức danh hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng phải theo luật.

"Việc làm đúng đắn của Tổng Liên đoàn Lao động chỉ có thể can thiệp vào viên chức thuộc quyền quản lý của mình. Còn chức danh hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng chưa có Hội đồng trường quyết định thì hiệu trưởng đó chưa bị bãi nhiệm, cách chức. Luật định là như vậy", ông Lê Thanh Vân nêu quan điểm.

Đại biểu Lê Thanh Vân cũng đề nghị các cơ quan có đơn vị đại học trực thuộc nên tôn trọng, thi hành triệt để Luật Giáo dục Đại học với chủ trương tự chủ đại học rất tiến bộ, vừa được Quốc hội thông qua.

Tiếp tục tranh luận với ý kiến của đại biểu Lê Thanh Vân, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) - chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mình từng tham gia Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo nữ đại biểu này, trong điều kiện Trường Đại học Tôn Đức Thắng chưa có hội đồng trường, thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức là hiệu trưởng trường là do cơ quan chủ quản.

"Như vậy trong trường hợp này Tổng liên đoàn kỷ luật là đúng quy định", đại biểu Thúy dẫn chứng thêm là Tổng liên đoàn đã có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ và Bộ đã có văn bản trả lời về thẩm quyền xử lý kỷ luật với cán bộ viên chức là người đứng đầu các trường đại học.

Theo đó, văn bản này trả lời là do trường chưa có hội đồng trường nên thẩm quyền xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau giải thích của đại biểu Trần Thị Diệu Thuý, đại biểu Lê Thanh Vân tiếp tục tranh luận và khẳng định việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cách chức hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng là không đúng quy định của Luật Giáo dục đại học và đề nghị bộ trưởng Bộ Nội vụ tham gia làm rõ.

"Nếu Bộ Nội vụ có công văn như vậy thì tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình, vì ban hành công văn như vậy cũng là... trái luật", đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu quan tâm sự việc cùng trao đổi riêng với các cơ quan, dành thời gian để các đại biểu khác tại phiên chất vấn.

Thùy Linh