Thưởng Tết trường háo hức trường thờ ơ, nơi chưa hề có

02/01/2021 07:32
Sơn Quang Huyến
GDVN- Tiền thưởng Tết cho giáo viên là tiền thu nhập tăng thêm do tiết kiệm chi mà có. Thu nhập tăng thêm do tiết kiệm chi thường trùng vào Tết âm lịch.

Những ngày cuối năm, giáo viên gặp nhau thường hỏi “Trường bạn cuối năm này được thưởng bao nhiêu?”.

Có người hồ hởi trả lời, có người thờ ơ, buông tiếng thở dài nẫu ruột “Thôi đừng nói, thêm buồn”.

Ngay giữa Hà Nội, có những thầy cô đi dạy 20 năm rồi mà chưa hề biết đến “Tiền thưởng Tết”, hay giáo viên ở Thanh Hóa thưởng Tết chỉ có chai dầu ăn hay trăm bạc.

Nhưng cũng có nơi giáo viên được thưởng hàng chục triệu/người như ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, ...

Thưởng Tết trường háo hức trường thờ ơ, nơi chưa hề có ảnh 1

(Ảnh minh họa: Luatvietnam.vn)

Bản chất tiền thưởng Tết cho giáo viên là gì?

Điều 3 Khoản 7 Điểm a, b Thông tư Số: 71/2014/TTLT-BTC-BNV ghi rõ:

a) Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được:

Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực Tết thấp hơn số dự toán được giao về kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm.

b) Kinh phí tiết kiệm được sử dụng cho các nội dung sau:

- Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động;

Như vậy, tiền thưởng Tết cho giáo viên là tiền thu nhập tăng thêm do tiết kiệm chi mà có. Thu nhập tăng thêm do tiết kiệm chi thường trùng vào Tết âm lịch, nên giáo viên thường gọi là “tiền thưởng Tết”.

Trường nào có thưởng Tết cao?

Tiền thưởng Tết cho giáo viên không phải đồng nhất trên cả nước, hay trong cùng một địa phương. Có những địa phương giáo viên chỉ mong đủ lương, đừng chậm lương, nợ lương là hạnh phúc rồi.

Kinh phí tự chủ (hay còn gọi là kinh phí hoạt động) được giao thường tỷ lệ thuận với số biên chế của trường. Trường được giao nhiều biên chế, kinh phí tự chủ được giao lớn và ngược lại.


Trường mình “thu đủ bù chi” thì lấy đâu ra tiền thưởng Tết cho thầy cô?

Trường lớn hay trường nhỏ đều có các hoạt động giáo dục tương đương trong năm học, dẫn đến các trường lớn có nguồn kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cao, trường nhỏ chi hoạt động hết, dẫn đến nguồn kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập thấp hoặc không có.

Để tiết kiệm có thưởng Tết cho giáo viên, một số trường đã cắt bớt hoạt động giáo dục hoặc thu nhỏ quy mô; không tham gia các phong trào của phòng giáo dục phát động hoặc tham gia cho có.

Vì vậy, trong cùng một địa phương, nhưng có trường thưởng thấp, trường thưởng cao, trường ... không có.

Thưởng Tết có phải phụ thuộc vào tâm của hiệu trưởng?

Nói như thế cũng đúng mà cũng sai.

Với những hiệu trưởng có tâm với nghề giáo thì sẽ “tất cả vì học sinh thân yêu”. Nguồn kinh phí sẽ dành hết cho các hoạt động dạy học, từ bổ sung trang thiết bị, sửa chữa nhỏ, điện, nước, dạy bơi, ngoại khóa... còn bao nhiêu mới dành cho thưởng Tết.

Giáo viên những trường này có tiền thưởng Tết ít hay không có, họ không buồn.

Cũng có hiệu trưởng cân đối hài hòa, ngay từ đầu năm đã có kế hoạch ... chi thưởng Tết, khoản kinh phí này không được phép đụng đến, dành cho đến ... Tết.

Cũng có trường, hoạt động năm này như năm trước, nhưng hiệu trưởng này thưởng cao, đổi hiệu trưởng là ... mất Tết, có hiệu trưởng đi đến đâu là giáo viên trường đó ... mất Tết.

Vì vậy, nếu hiệu trưởng có tâm, dù khó khăn, thiếu thốn đến đâu, muốn dành cho giáo viên chút quà Tết gọi là, đều có thể làm được.

Nên chăng, nhà nước cần có cơ chế chung thưởng Tết cho giáo viên, tránh tình trạng trường háo hức, trường thờ ơ, nơi chưa hề có như hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-71-2014-TTLT-BTC-BNV-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-su-dung-kinh-phi-nha-nuoc-235366.aspx

https://vtc.vn/noi-niem-giao-vien-nhan-thuong-tet-bang-dau-an-nuoc-mam-ar587718.html

Sơn Quang Huyến