Thầy Bùi Nam trả lời thẳng các câu hỏi về chứng chỉ, xếp hạng, lương giáo viên

02/03/2021 06:08
BÙI NAM
GDVN- Phần trả lời sau đây dựa vào kiến thức cá nhân của thầy Bùi Nam và căn cứ pháp lý là Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Sau bài viết: “Giáo viên trung học cơ sở hạng III (cũ) chuyển sang hạng III (mới) cần làm gì?” đăng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có rất nhiều thắc mắc, ý kiến và các câu hỏi của bạn đọc liên quan về đề tài trên.

Xin cám ơn các bạn đã đọc, quan tâm và có những câu hỏi.

Xin được lần lượt trả lời các ý kiến, thắc mắc của bạn đọc.

Phần trả lời của người viết là các thông tin tham khảo, dựa vào kiến thức cá nhân và căn cứ pháp lý là Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 02/2007/TT-BNV, do có nhiều câu hỏi nên xin phép không nêu lại các phần căn cứ, chỉ đi vào câu trả lời cụ thể.

(Ảnh mang tính minh họa: Báo Nhân dân) ảnh 1

(Ảnh mang tính minh họa: Báo Nhân dân)

Bạn NGUYỄN THỊ HẰNG hỏi: “Xin cho hỏi tôi là giáo viên trung học cơ sở công tác 27 năm, năm nay đã 49 tuổi bậc 9 từ năm 2019 chưa có bằng đại học tôi có phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không?"

Xin cung cấp thông tin đến bạn như sau: Do bạn chưa có trình độ đại học, chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019, nên theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT bạn sẽ chưa được bổ nhiệm chức dnah nghề nghiệp hạng III trung học cơ sở, bạn không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Nếu sau này bạn hoàn thiện trình độ đại học, đủ điều kiện chuyển sang giáo viên trung học co sở hạng III bạn cũng không cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (chỉ áp dụng cho giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3/2021).

Bạn NGUYỄN THỊ ÁNH LỆ viết: “Cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V7.04.12) hưởng lương có hệ số lương 2,1. Tôi đã có bằng đại học. Theo quy định mới thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, tôi sẽ được chuyển sang giáo viên THCS hạng III (mã số V7.04.32), hệ số lương 2,34. Vậy ngoài bằng đại học ra, tôi có phải học chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp hạng III không? (Tôi công tác được 2 năm)”

Trả lời: Bạn không cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (chỉ áp dụng cho giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3/2021).

Bạn NGUYỄN THỊ THỦY hỏi: “Cho tôi hỏi: “Tôi đang là giáo viên trung học cơ sở với bằng cao đẳng sư phạm đến tháng 10/2021 thì nghỉ hưu vậy trường hợp của tôi sẽ áp dụng như thế nào?”

Trả lời: Bạn sẽ tiếp tục hưởng lương với hệ số bậc cao đẳng như hiện nay với hệ số lương cuối cùng 4,89 và thâm niên vượt khung (nếu có) đến khi nghỉ hưu, không cần các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng.

Bạn THÙY hỏi: “Xin cho tôi hỏi: Tôi hiện là giáo viên trung học cơ sở hạng III. Đã có bằng đại học và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II nhưng vẫn chưa được chuyển hạng. Vậy theo quy định về hạng chức danh nghề nghiệp và bảng lương mới. Thì tôi có cần học lại chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III để được hưởng lương mới không ạ.”

Trả lời: Do bạn đã có bằng đại học phù hợp và nếu đạt các tiêu chuẩn của giáo viên hạng III mới nên bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên trung học cơ sở hạng III (hệ số lương từ 2,34 đến 4,98).

Bạn không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (chỉ áp dụng cho giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3/2021).

Bạn xem tiêu chuẩn giáo viên trung học cơ sở hạng II, nếu đạt các tiêu chuẩn có thể chuyển sang hạng II thì học thêm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II để áp dụng trong tương lai.

Bạn NGUYỄN THỊ HOA hỏi: “Tôi xin hỏi. Tôi được xếp lương hạng III ngạch viên chức trung học cơ sở tháng 01/2021 tôi đã có bằng thạc sĩ nhưng hưởng lương bậc 1 là 2,1. Vậy theo ngạch mới tôi có được chuyển từ hạng III cũ sang hạng III mới không và cần những điều kiện nào ạ?”

Trả lời: Bạn sẽ được chuyển sang hạng III mới, điều kiện bạn xem trong tiêu chuẩn giáo viên trung học cơ sở hạng III.

Bạn QUYÊN hỏi: “Tôi xin hỏi. Tôi được tuyển dụng ngày 10/1/2020. Tôi dạy cấp 2 đã có bằng đại học. Hiện là giáo viên trung học cơ sở hạng III mã số V07.04.12. Hiện tôi đang hưởng lương bâc 2 là 2.41. xin hỏi Theo thông tư mới thì lương tôi được hưởng như thế nào? Tôi có được chuyển sang hạng III V.07.04.32 không? Nếu được chuyển tôi cần có điều kiện gì? Xin được tư vấn giúp.

Trả lời: Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT mới bạn sẽ được chuyển sang giáo viên trung học cơ sở hạng III, hệ số lương mới của bạn là 2,67, thời gian nâng lương lần sau là 10/01/2023. Điều kiện thì trong tiêu chuẩn giáo viên trung học cơ sở hạng III của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT.

Bạn LÊ THỊ LÝ hỏi: “Tôi là giáo viên tiểu học hạng lll. Đang hưởng bậc 4 cao đẳng, hệ số 3,03. Tôi đã có bằng đại học , có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng ll, Ill và có đầy đủ các điều kiện của giáo viên Tiểu học hạng ll. Vậy tôi có được chuyển qua hạng ll không hay là chuyển qua giáo viên Tiểu học hạng lll mới.”

Trả lời: Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, bạn sẽ được chuyển sang giáo viên hạng III của giáo viên tiểu học, có hệ số lương mới là 3,33, thời điểm nâng lương lần sau theo quyết định nâng lương gần nhất đang hưởng của bạn. Sau này khi đủ điều kiện bạn sẽ được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng II mới có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38.

Bạn TRẦN THỊ HƯƠNG hỏi: “Tôi muốn hỏi: Hiện tại tôi là giáo viên tiểu học hạng III. Nhưng tôi đã có bằng đại học và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Vậy theo quy định mới tôi có cần phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng hạng III nữa hay không ạ? (Trong khi hạng tôi có cao hơn). Mong trả lời giúp tôi ạ.Tôi xin cảm ơn.”

Trả lời: Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

Do đó, theo quy định này, bạn vẫn phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III khi chuyển sang hạng III mới bậc tiểu học.


Chứng chỉ chức danh giáo viên đã học vẫn có giá trị, nhưng phải đúng hạng

Bạn PHẠM THỊ HIẾU hỏi: “Tôi muốn hỏi: Hiện nay tôi đã có bằng đại học năm 2010 đến nay. Cũng đã học hạng II, nhưng chưa bổ nhiệm qua hạng II được?

Vậy theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tôi có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III để được hưởng lương mới hay không?”

Trả lời: Nếu bạn dạy ở bậc trung học cơ sở thì bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên trung học cơ sở hạng III, không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III.

Bạn BÙI THỊ HẢI YẾN hỏi: “Tôi vào ngành ngày 01.01.2000 dạy ở bậc trung học cơ sở đang ở mã ngạch V07.04.12. Có bằng đại học từ tháng 02.2012, có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Vậy có cần học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III để chuyển sang hạng III mới không? (tôi đã có đủ tất cả các tiêu chí của giáo viên trung học cơ sở hạng II)”.

Trả lời: Bạn không cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III khi chuyển sang giáo viên hạng III mới.

Bạn HƯƠNG hỏi: “Tôi đang là giáo viên trung học cơ sở hạng II mã số V.07.04.11 hệ số lương 3.66 có đầy đủ điều kiện của giáo viên trung học cơ sở hạng II mới theo thông tư 03/2021. Vậy theo thông tư mới thì tôi có được xếp vào giáo viên trung học cơ sở hạng II mới không và hệ số lương tính như thế nào?”

Trả lời: Nếu đủ điều kiện thì bạn sẽ được chuyển sang giáo viên trung học cơ sở hạng II, tuy nhiên bạn tiếp tục hưởng lương có hệ sơ 3,66, đợt nâng lương lần sau bạn được tăng hệ số lương lên 3,99, sau đó được chuyển sang giáo viên trung học cơ sở hạng II với hệ số lương 4,0, thời gian nâng lương lần sau theo quyết định nâng lương cũ của bạn.

Bạn NGUYỄN THỊ HẠNH hỏi: “Tôi xin tư vấn một chút về lương của tôi. Tôi đã có bằng Đại học năm 2014. Từ đó đến nay tôi chưa được nâng hạng mà vẫn được hưởng lương theo hạng 3 mã số V.07.04.12 . Vậy khi chuyển lương mới tôi có được xét nâng hạng 2 khi mà tôi có đủ các điều kiện các chứng chỉ yêu cầu không ạ.? Xin cảm ơn.”

Trả lời: Bạn được chuyển sang giáo viên trung học cơ sở hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Chưa có quy định về việc giáo viên hạng III (cũ) được chuyển sang hạng II (mới).

Bạn KIM PHẠM hỏi: “Tôi đã bậc 10 của giáo viên trung học cơ sở hạng 3 mã số V.07.04.12 . Chưa có bằng đại học mà mới chỉ có bằng cao đẳng sư phạm. Còn gần 4 năm nữa là về hưu, đã giữ mã trung học cơ sở hạng 3 hơn 9 năm vậy nay tôi muốn học thi chức danh nghề nghiệp thăng hạng có được không?”

Trả lời: Để được xét chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III mới thì bạn phải có bằng đại học.

Bạn NGUYÊN VĂN LINH hỏi: “Tôi làm giáo viên trung học cơ sở hạng 3 cũ và đã có bằng đại học, tôi công tác từ 10/2012 vậy thì bây giờ theo như bài viết tôi được xếp vào giáo viên hạng 3 mới 2021.

Vậy sau khi tôi được xếp vào hạng 3 mới 2 năm sau đủ 10 năm tôi có đủ điều kiện vào giáo viên trung học cơ sở hạng 2 không hay phải đợi tới năm 2027 vậy ạ. Xin chân thành cảm ơn”.

Trả lời: Nếu bạn có bằng đại học và đạt các tiêu chuẩn thì đến năm 2022 trở đi (đủ 9 năm giữ hạng và tương đương) bạn có thể được thi/xét tuyển lên giáo viên trung học cơ sở hạng II (có hệ số lương 4,0 đến 6,38).

Trên đây là một số quan điểm và thông tin đến quí thầy cô đồng nghiệp.

Phần tư vấn có tính chất tham khảo. Tùy từng trường hợp sẽ có cách giải quyết khác nhau.

BÙI NAM