Bộ Giáo dục không công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật

10/07/2021 05:59
Thùy Linh
GDVN- Ngày 6/7, Bộ Giáo dục có công văn gửi Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận hiệu trưởng theo đề nghị của Hội đồng trường.

Xác nhận thông tin này với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được công văn của Bộ và sẽ có ý kiến về nội dung.

Được biết, trong công văn số 2787 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ngày 6/7 gửi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo lý do không công nhận hiệu trưởng trường này.

Trong công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết lý do không công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề nghị của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là vì:

Trong phiên họp Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/3/2021, Hội đồng trường có thảo luận nhưng không biểu quyết và không có nghị quyết về việc tiếp tục hay không tiếp tục giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng đối với Tiến sĩ Trương Thị Hiền.

Sau đó, Chủ tịch Hội đồng trường ký ban hành Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 (thông báo số 07/TB-HĐT) về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ phó hiệu trưởng đối với Tiến sĩ Trương Thị Hiền (không căn cứ trên nghị quyết của Hội đồng trường) là không đúng với quy định tại khoản 10 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Việc Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ký thông báo số 07/TB-HĐT không đúng quy định, dẫn đến việc Tiến sĩ Trương Thị Hiền không được tham gia với vai trò là thường vụ Đảng ủy và Phó Hiệu trưởng trong các hội nghị thực hiện quy trình hiệu trưởng; từ đó ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình hiệu trưởng.

Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh (trái) được đề nghị công nhận hiệu trưởng nhà trường (ảnh: L.Tiên)

Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh (trái) được đề nghị công nhận hiệu trưởng nhà trường (ảnh: L.Tiên)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ngay một số nội dung như: giải quyết dứt điểm đơn thư của viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; căn cứ quy định của Đảng và pháp luật liên quan, Hội đồng trường khẩn trương thực hiện việc kiện toàn chức danh hiệu trưởng và các chức danh quản lý khác để sớm ổn định nhà trường.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin ngày 21/4/2021, Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo thực hiện quy trình nhân sự đề nghị Bộ công nhận hiệu trưởng của nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Hội đồng nhà trường vừa ra nghị quyết về việc đề nghị công nhận Phó giáo sư Nguyễn Trường Thịnh – Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy làm hiệu trưởng nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước thông tin cho rằng đã có bất thường trong quá trình lựa chọn nhân sự thay thế mình, thầy Đỗ Văn Dũng – hiệu trưởng đương nhiệm khẳng định, nhà trường đã làm đúng luật, đúng trình tự và hoàn toàn không có bất thường trong quá trình bầu này.

Quy trình lựa chọn nhân sự đã trải qua đến 7 bước, trong đó từ lãnh đạo chủ chốt của trường thảo luận, đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự.


Không có bất thường trong bầu Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Sau đó là các lãnh đạo chủ chốt nhà trường, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc sẽ thảo luận, thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự (63,41% giới thiệu Phó Giáo sư Lê Hiếu Giang, 36,59% giới thiệu Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh, kết quả không công bố tại hội nghị).

Bước 3: Lãnh đạo chủ chốt của trường họp, có 40% phiếu đồng ý giới thiệu Phó Giáo sư Lê Hiếu Giang, 60% đồng ý giới thiệu Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh, kết quả này công bố tại hội nghị.

Do kết quả giới thiệu có sự khác nhau giữa hai lần hội nghị, hội đồng trường chỉ đạo, chọn phương án nhân sự để thực hiện các bước sau. Hội nghị hội đồng trường lần thứ nhất có 15/19 thành viên tham dự. Chủ tịch hội đồng trường báo cáo kết quả, tổ chức thảo luận và cho ý kiến bằng phiếu kín.

100% số phiếu đồng ý với phương án nhân sự nào đạt được trên 50% số phiếu trên tổng số danh sách thành viên hội đồng trường thì được lựa chọn.

Kết quả biểu quyết: Phó Giáo sư Lê Hiếu Giang được 26,31% số phiếu chọn còn Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh được 52,63% số phiếu lựa chọn.

Kết quả này đã được công bố tại hội nghị, đi đến kết luận là phương án được chọn phải đạt trên 50% số thành viên hội đồng trường đồng ý thì được giới thiệu ở bước 4. Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh được đồng ý giới thiệu ở bước tiếp theo với 10/15 số phiếu đồng ý.

Bước 4: 98/99 thành viên chủ chốt, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn thanh niên trường, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc trường tham gia hội nghị. Có 48 phiếu tín nhiệm cho cả thầy Thịnh và thầy Giang (2 phiếu không hợp lệ).

Bước 5: 4 thành viên trong Ban thường vụ Đảng ủy trường họp, có 3 phiếu đồng ý tín nhiệm thầy Thịnh, 1 phiếu không đồng ý.

Tiếp đó, hội nghị lãnh đạo chủ chốt nhà trường lần 3 (5 thành viên) tiếp tục họp, có 4 phiếu tín nhiệm thầy Thịnh,1 phiếu không đồng ý.

Bước 6: 13 thành viên tham dự Hội nghị Đảng ủy trường, có 10 phiếu đồng ý phương án nhân sự với thầy Thịnh là hiệu trưởng, 3 phiếu không đồng ý.

Bước 7: 16/19 thành viên hội đồng trường tiếp tục họp hội nghị lần thứ 2, 12 phiếu đồng ý phương án hiệu trưởng là thầy Thịnh, 4 phiếu không đồng ý.

Thùy Linh