Không có bất thường trong bầu Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

22/04/2021 07:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có bất thường trong việc bầu người kế nhiệm.

Ngày 21/4/2021, Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo thực hiện quy trình nhân sự đề nghị Bộ công nhận hiệu trưởng của nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, hội đồng nhà trường vừa ra nghị quyết về việc đề nghị công nhận Phó giáo sư Nguyễn Trường Thịnh – Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy làm hiệu trưởng nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước thông tin cho rằng đã có bất thường trong quá trình lựa chọn nhân sự thay thế mình, thầy Đỗ Văn Dũng – hiệu trưởng đương nhiệm khẳng định, nhà trường đã làm đúng luật, đúng trình tự và hoàn toàn không có bất thường trong quá trình bầu này.

Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh (trái) được đề nghị công nhận hiệu trưởng nhà trường (ảnh: L.Tiên)

Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh (trái) được đề nghị công nhận hiệu trưởng nhà trường (ảnh: L.Tiên)

Quy trình lựa chọn nhân sự đã trải qua đến 7 bước, trong đó từ lãnh đạo chủ chốt của trường thảo luận, đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự.

Sau đó là các lãnh đạo chủ chốt nhà trường, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc sẽ thảo luận, thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự (63,41% giới thiệu Phó Giáo sư Lê Hiếu Giang, 36,59% giới thiệu Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh, kết quả không công bố tại hội nghị).

Bước 3: Lãnh đạo chủ chốt của trường họp, có 40% phiếu đồng ý giới thiệu Phó Giáo sư Lê Hiếu Giang, 60% đồng ý giới thiệu Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh, kết quả này công bố tại hội nghị.

Do kết quả giới thiệu có sự khác nhau giữa hai lần hội nghị, hội đồng trường chỉ đạo, chọn phương án nhân sự để thực hiện các bước sau. Hội nghị hội đồng trường lần thứ nhất có 15/19 thành viên tham dự. Chủ tịch hội đồng trường báo cáo kết quả, tổ chức thảo luận và cho ý kiến bằng phiếu kín.

100% số phiếu đồng ý với phương án nhân sự nào đạt được trên 50% số phiếu trên tổng số danh sách thành viên hội đồng trường thì được lựa chọn.

Kết quả biểu quyết: Phó Giáo sư Lê Hiếu Giang được 26,31% số phiếu chọn còn Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh được 52,63% số phiếu lựa chọn.

Kết quả này đã được công bố tại hội nghị, đi đến kết luận là phương án được chọn phải đạt trên 50% số thành viên hội đồng trường đồng ý thì được giới thiệu ở bước 4. Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh được đồng ý giới thiệu ở bước tiếp theo với 10/15 số phiếu đồng ý.

Bước 4: 98/99 thành viên chủ chốt, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn thanh niên trường, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc trường tham gia hội nghị. Có 48 phiếu tín nhiệm cho cả thầy Thịnh và thầy Giang (2 phiếu không hợp lệ).

Bước 5: 4 thành viên trong Ban thường vụ Đảng ủy trường họp, có 3 phiếu đồng ý tín nhiệm thầy Thịnh, 1 phiếu không đồng ý.

Tiếp đó, hội nghị lãnh đạo chủ chốt nhà trường lần 3 (5 thành viên) tiếp tục họp, có 4 phiếu tín nhiệm thầy Thịnh,1 phiếu không đồng ý.

Bước 6: 13 thành viên tham dự Hội nghị Đảng ủy trường, có 10 phiếu đồng ý phương án nhân sự với thầy Thịnh là hiệu trưởng, 3 phiếu không đồng ý.

Bước 7: 16/19 thành viên hội đồng trường tiếp tục họp hội nghị lần thứ 2, 12 phiếu đồng ý phương án hiệu trưởng là thầy Thịnh, 4 phiếu không đồng ý.

Việt Dũng