Hiệu trưởng TH Quảng Trạch lôi kéo GV ký tên đề nghị chuyển công tác nhân viên

16/01/2023 14:47
NGUYÊN PHONG
GDVN- Hiệu trưởng và Hiệu phó đã làm tờ trình lôi kéo giáo viên ký tên đề nghị chuyển một nhân viên đến công tác tại đơn vị khác, trái quy định gây mất đoàn kết.

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa ban hành kết luận số 1692/KL-UBND kết luận về các nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hoài Phương - Hiệu trưởng và bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch).

Hiệu trưởng TH Quảng Trạch lôi kéo GV ký tên đề nghị chuyển công tác nhân viên ảnh 1

Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường tiểu học Quảng Thạch được xác định có nhiều sai phạm. Ảnh: CTV

Theo đó, kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm xảy ra tại Trường tiểu học Quảng Thạch. Cụ thể như việc nhà trường đã xếp loại viên chức cho bà Nguyễn Thị Hương (nhân viên thư viện-thiết bị) năm học 2020-2021 không đúng quy định khi không xem xét chấm điểm phần ngày công lao động.

Để xảy ra khuyết điểm trong việc chỉ đạo bình xét này trách nhiệm trước hết thuộc về Chi ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường. Trong đó, cá nhân Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá viên chức hàng năm.


Quảng Bình: Kỷ luật hiệu trưởng do để kế toán đánh nhân viên tại phòng làm việc

Việc này vi phạm quy định của Luật Viên chức năm 2010 và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Kết luận cũng nêu rõ, trong đơn tố cáo gửi hồi tháng 5/2021 phản ánh việc Hiệu trưởng và Hiệu phó nhà trường làm tờ trình lôi kéo giáo viên ký tên trong tờ trình đề nghị chuyển bà Nguyễn Thị Hương đến công tác tại đơn vị khác, trái quy định gây mất đoàn kết. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch xác nhận nội dung tố cáo này đúng.

Do đó, trách nhiệm để xảy ra việc này trước hết thuộc về Chi ủy Chi bộ và Ban Giám hiệu Trường tiểu học Quảng Thạch trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để Công đoàn trường tổ chức hội nghị cùng với Hội đồng sư phạm ký tên trong tờ trình đề nghị chuyển công tác đối với nhân viên thư viện-thiết bị không đúng với thẩm quyền và trình tự.

Trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Hoài Phương - Hiệu trưởng; bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Quảng Thạch vì đã có vi phạm tổ chức hội nghị Công đoàn Trường tiểu học Quảng Trạch và tham gia cùng tập thể ký vào tờ trình đề nghị chuyển công tác đối với nhân viên không đúng quy định, trình tự, thủ tục.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Hoài Phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao khi thực hiện không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục trong việc bổ nhiệm viên chức kế toán làm Tổ trưởng Tổ Hành chính-Văn phòng đối với bà Phạm Thị Mỹ Hạnh. Trong đó, Hiệu trưởng đã không tổ chức họp để lấy ý kiến tập thể về việc bổ nhiệm này.

Với các sai phạm nói trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã yêu cầu Trường tiểu học Quảng Thạch hủy các tờ trình liên quan về việc đề nghị chuyển đổi công tác đối với bà Nguyễn Thị Hương, nhân viên thư viện - thiết bị.

Đồng thời, thu hồi quyết định về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn phòng do ban hành không đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch yêu cầu Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiểm điểm nghiêm túc, xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoài Phương - Hiệu trưởng và bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thạch theo đúng quy định.

NGUYÊN PHONG