Bộ Giáo dục công bố những con số về hoạt động khởi nghiệp

27/03/2023 06:47
AN NGUYÊN
GDVN- Bộ sẽ sớm nghiên cứu và hình thành các quỹ hỗ trợ dưới dạng các quỹ quyên tặng, quỹ cộng đồng để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V (SV_STARTUP 2023) tổ chức tại thành phố Huế vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đã có những chia sẻ về việc thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Theo Thứ trưởng Minh, năm 2022 vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục vẫn được duy trì, phát triển.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khẳng định những cam kết của Bộ trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục. Ảnh: AN

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khẳng định những cam kết của Bộ trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục. Ảnh: AN

Điều này được thể hiện trong tỉ lệ các cơ sở giáo dục đại học đưa hoạt động khởi nghiệp thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn tăng từ 30% số cơ sở đào tạo đại học vào cuối năm 2020 lên 48% vào cuối năm 2022 với tối thiểu 1 tín chỉ/môn học.

75% cơ sở đào tạo đã tổ chức được các hoạt động đào tạo ngắn hạn cho sinh viên thông qua các lớp kỹ năng khởi nghiệp.

100% các cơ sở đào tạo đã xây dựng các chương trình truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên thông qua các diễn đàn như: tuần sinh hoạt công dân đầu khóa; Hình thành mạng lưới 200 cán bộ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo trong cả nước.

“Về tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, Bộ đã ban hành quyết định số 2158/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2019 về việc giao nhiệm vụ tổ chức thí điểm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo cho 3 cơ sở giáo dục đại học.

Có 60% các cơ sở đào tạo đã thành lập được các câu lạc bộ khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên dựa trên thế mạnh của mình; 90 cơ sở đào tạo đã bố trí được các không gian chung hỗ trợ khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên.

Có 45 cơ sở đào tạo đã thành lập các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, trong đó có 10 trung tâm thực hiện việc ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp của sinh viên”, Thứ trưởng Minh cho biết.

Liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, năm 2022, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, Bộ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

"Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo hoàn thiện quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục đại học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Về cơ bản tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo đã được thúc đẩy

Công tác đào tạo gắn với khởi nghiệp được các cơ sở giáo dục quan tâm tích cực triển khai. Tỉ lệ sinh viên tham gia khởi nghiệp bằng cách thành lập doanh nghiệp được duy trì ở mức cao trên 7% tính đến cuối năm 2022", Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ thêm.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022, các cơ sở đào tạo đã chuyển giao được 3 mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp tạo tác động xã hội cho các địa phương thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững...

Lời cam kết hỗ trợ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu tại ngày hội khởi nghiệp quốc gia 2023, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng, để xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia một cách toàn diện thì cần rất nhiều yếu tố.

Mô hình máy bay không người lái được sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi mang đến trưng bày tại ngày hội khởi nghiệp quốc gia lần V. Ảnh: AN

Mô hình máy bay không người lái được sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi mang đến trưng bày tại ngày hội khởi nghiệp quốc gia lần V. Ảnh: AN

Trong đó, ngành giáo dục đảm nhiệm hai yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đó là yếu tố tài năng và hình thành văn hóa khởi nghiệp.

"Ngành giáo dục sẽ thực hiện thật tốt việc trang bị kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực cho học sinh từ phổ thông để học sinh có được nền tảng căn bản cho khởi nghiệp, sẽ tích cực bồi đắp ý chí và khát vọng cho sinh viên.

Đồng thời, tăng cường trang bị kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, phối hợp các bộ ngành, thực hiện kết nối nhà trường với doanh nghiệp, tạo lập môi trường tốt nhất cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên".

Thứ trưởng Minh cũng khẳng định, với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo và với sự quyết tâm cao nhất, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chung tay cùng với các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà đầu tư và các nhà trường tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp của đề án 1665.

Qua đó nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên được học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp để phát huy tối đa tài năng, năng lực của bản thân, tạo ra những doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị lớn cho cộng đồng, xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu ban hành hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách thực sự thiết thực để hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên và nhà trường tiếp tục đầu tư công sức để gắn học với hành;

Tham gia nhiều hơn các hoạt động khởi nghiệp trên cơ sở tạo dựng giá trị thiết thực từ các doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập, tạo dựng thành công.

"Về phía các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, gắn với lợi ích cộng đồng và các hoạt động thương mại, dịch vụ khởi nghiệp để có thể tạo dựng được nhiều trường đại học theo định hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần tạo dựng giá trị cốt lõi của hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Đồng thời sớm nghiên cứu và hình thành các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong các nhà trường Đại học dưới dạng các quỹ quyên tặng, quỹ cộng đồng để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp", Thứ trưởng Minh nhấn mạnh.

AN NGUYÊN