Được truy lĩnh lương, GV tâm tư 'giá như thực hiện Thông tư 03 sớm hơn'

16/09/2023 07:46
Nguyễn Nhật Minh
GDVN- Nếu các địa phương thực hiện sớm Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, giáo viên có bằng đại học đã được hưởng lương đại học từ ngày 01/4/2021.

Đầu năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường học công lập.

Chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2021, áp dụng chủ yếu cho giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019.

Đối với trường hợp giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo thì không thực hiện chuyển hạng cho đến khi nâng chuẩn.

Thực tế, rất nhiều địa phương trên cả nước chưa thực hiện bổ nhiệm, xếp lương viên theo chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT do những bất cập của nó và chờ đợi việc sửa đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên vỡ òa niềm vui khi có bằng đại học được nhận lương … đại học

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định bổ nhiệm, xếp lương giáo viên, các địa phương trên cả nước bắt đầu thực hiện bổ nhiệm, xếp lương cho giáo viên.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ: “Tôi có bằng cử nhân Địa lý, trúng tuyển và dạy trung học cơ sở đã hơn 5 năm nay, dù có bằng đại học nhưng tôi vẫn nhận lương cao đẳng 5 năm qua.

Tháng 9/2023, tôi vui mừng biết mình có bằng đại học sẽ được nhận lương đại học. Đó cũng là niềm vui của rất nhiều giáo viên khác cùng cảnh ngộ, có bằng đại học mà hàng chục năm qua hưởng lương cao đẳng.

Nói thật, khi mở tin nhắn, thấy lương tháng 9 của mình tăng lên, không nhiều nhưng cũng vui mừng khôn xiết, không biết có phải kế toán nhà trường chuyển nhầm không, tôi gọi điện, thông báo cho lãnh đạo nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường đã nhận được phản ánh không chỉ riêng tôi, nên đã phải thông báo trên zalo, để anh em trong đơn vị yên tâm … chuyển tiền trả nợ”.

Thông báo của nhà trường trên zalo do giáo viên cung cấp.

Thông báo của nhà trường trên zalo do giáo viên cung cấp.

Một giáo viên khác chia sẻ: “Tôi có bằng đại học, đi dạy chục năm qua nhưng vẫn hưởng lương cao đẳng.

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường học công lập, tôi mong ngóng từng ngày địa phương thực hiện lương mới, nhưng phải chờ hai năm qua.

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định bổ nhiệm, xếp lương giáo viên của chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT chúng tôi mới được thực hiện, có bằng đại học thì hưởng lương theo bằng đại học.

Vui, nhưng niềm vui không trọn vẹn. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2023, nên chúng tôi chỉ được truy lĩnh lương đại học của tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2023”.

Một giáo viên khác cho biết: “Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT địa phương đã thực hiện bổ nhiệm, xếp lương giáo viên.

Chúng tôi nhận được quyết định bổ nhiệm, xếp lương giáo viên của địa phương dựa trên Thông tư Số 03//2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, thế nhưng chúng tôi chỉ được hưởng lương theo bằng đại học từ ngày Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Trong lúc đó, bản thân tôi và nhiều giáo viên khác có bằng đại học từ năm 2018, ngay từ khi mới tuyển dụng, đầy đủ các chứng chỉ theo yêu cầu, nếu thực hiện theo Thông tư Số 03/2021/TT-BGDĐT, tôi phải được hưởng lương đại học từ tháng 4/2021, nay chỉ được hưởng từ 01/6/2023”.

Quyết định bổ nhiệm, xếp lương do giáo viên cung cấp.

Quyết định bổ nhiệm, xếp lương do giáo viên cung cấp.

Thực tế, phần lớn giáo viên trung học cơ sở có bằng đại học nhưng hưởng lương cao đẳng đều có đầy đủ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp để sẵn sàng bổ nhiệm, xếp lương giáo viên theo Thông tư Số 03/2021/TT-BGDĐT.

Thông tư Số 03/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2021, đồng nghĩa với việc khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương giáo viên theo Thông tư Số 03/2021/TT-BGDĐT giáo viên có bằng đại học đang hưởng lương cao đẳng sẽ được hưởng lương đại học từ ngày 01/4/2021.

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT và Thông tư Số 03//2021/TT-BGDĐT đều có điểm chung, không sửa đổi, đó là giáo viên có bằng đại học sẽ được hưởng lương đại học từ thời điểm Thông tư 03 có hiệu lực.

Nếu các địa phương thực hiện Thông tư Số 03/2021/TT-BGDĐT sớm, giáo viên có bằng đại học đã được hưởng lương đại học từ ngày 01/4/2021.

Chậm xếp lương theo Thông tư Số 03//2021/TT-BGDĐT rõ ràng đã làm cho giáo viên thiệt thòi.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-thong-tu-08-2023-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-bo-nhiem-xep-luong-giao-vien-pho-thong-119230416104910129.htm

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Nguyễn Nhật Minh