Tỉ lệ 'chọi' của trường ĐH nhiều hồ sơ nhất miền Bắc

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có lượng hồ sơ lớn nhất miền Bắc vừa công bố tỉ lệ “chọi” trong mùa thi năm nay.
26/05/2012 16:04 Theo VTC
ĐH Công nghiệp Hà Nội, năm nay nhận được 65.375 bộ hồ sơ ĐKDT. Chỉ tiêu vào trường năm nay cả hệ ĐH, CĐ là 6.000, trong đó hệ đại học 4.000, hệ cao đẳng là 2.000. Dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay là 1/10,9. Thí sinh đăng ký dự thi đông nhất vào ngành cơ khí. 

ảnh minh họa internet.

ĐH Nông Nghiệp Hà Nội năm nay nhận được 52.492 hồ sơ ĐKDT, tăng hơn 2.000 bộ so với năm trước. Tổng số chỉ tiêu vào Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội là 7.000, trong đó hệ đại học là 6.500, cao đẳng là 500. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay dự kiến là 1/7,4. 

ĐH Thủy lợi năm nay nhận được 14.763 hồ sơ ĐKDT (tăng hơn năm trước 500 bộ) chỉ tiêu vào trường là 3.220. Như vậy, tỷ lệ “chọi” dự kiến vào trường năm nay là 1/4,5. 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền nhận được 7.850 bộ hồ sơ (tương đương với năm 2011), trong đó khối C đông nhất với 4.700 hồ sơ. Chỉ tiêu của trường năm nay là 1.500. Như vậy, tỷ lệ “chọi” dự kiến của Học viện năm nay là 1/5,2. 

Học viện thực hiện việc xét tuyển trúng tuyển theo ngành đối với từng khối thi. Riêng đối với ngành có nhiều chuyên ngành, HV xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành. Điểm các môn thi có hệ số 1. 

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông có tổng số 6.100 bộ hồ sơ ĐKDT tại khu vực Hà Nội và 900 bộ hồ sơ ĐKDT tại TPHCM. 

Chỉ tiêu Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông khu vực phía Bắc là 1.950. Như vậy, tỷ lệ “chọi” dự kiến là 1/3,2. Chỉ tiêu khu vực phía Nam là 650, tỷ lệ “chọi” dự kiến là 1/3,8. 

Theo VTC