Tổng Bí thư: Chống tham nhũng, bệnh nặng thì phải uống thuốc liều cao

(GDVN) - “Đúng như các cử tri nói rằng “tìm bệnh” đúng rồi, “bốc thuốc” đúng rồi nhưng bây giờ là ai uống? Tôi không nói là ai uống mà tôi chỉ nói là có chịu uống không, uống có đúng liều không thôi, chứ còn ai có bệnh thì phải uống: “Bệnh nặng thì phải uống liều cao lên". 
01/07/2012 06:52 Hồng Chính Quang
Ngày 30/6, Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội, đã tiếp tục tiếp xúc đông đảo cử tri quận Tây Hồ, để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII.  
Trước ý kiến đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng – một trong những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm và cũng là vấn đề được đề cập ở hầu hết các cuộc tiếp xúc cử tri, TBT Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi thẳng thắn với tinh thần để chống được tham nhũng phải nhìn thẳng vào sự thật và công khai sự thật: “Đúng như các cử tri nói rằng “tìm bệnh” đúng rồi, “bốc thuốc” đúng rồi nhưng bây giờ là ai uống? Tôi không nói là ai uống mà tôi chỉ nói là có chịu uống không, uống có đúng liều không thôi, chứ còn ai có bệnh thì phải uống: “Bệnh nặng thì phải uống liều cao lên". 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: nhandan.com.vn)
Xung quanh vấn đề phòng chống tham nhũng, tôi tán thành ý kiến của các đồng chí là phải nhìn thẳng vào sự thật và vừa rồi Trung ương đã nhìn thẳng vào sự thật. Ít có Nghị quyết nào như Nghị quyết 3, 4, 5 Trung ương của khóa này đã chỉ ra nhiều mặt trái, thẳng thắn, công khai trước toàn dân toàn Đảng”, Tổng Bí thư phát biểu. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Công khai là tiêu chí hết sức quan trọng để chữa lành những “vết thương”. Vừa rồi tiếp thu những ý kiến cử tri và quá trình tổng kết thực tiễn, Trung ương quyết định Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng không trực thuộc cơ quan hành pháp nữa mà chuyển về trực thuộc cơ quan Đảng. 
Hiện tại, chưa có ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng mới thì ban chỉ đạo phòng chống tạm thời vẫn phải làm và hôm họp Trung ương, tôi có nói là dù có ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng hay không thì các cơ quan chức năng, toàn bộ hệ thống chính trị của chúng ta, tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân đều phải chống tham nhũng, lãng phí”. 
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, bên cạnh những thắc mắc về công tác phòng chống tham nhũng, các cử tri quận Tây Hồ đã đánh giá hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới và không kéo dài nhưng các đại biểu Quốc hội đã thảo luận và thông quan nhiều dự án luật và Nghị định quan trọng có ảnh hưởng  tích cực đến phát triển kinh tế xã hội trong năm 2012 và trong những năm tới đây. 
Các cử tri đã kiến nghị một số vấn đề  liên quan đến chính sách an ninh xã hội, chính sách tài chính công, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, công tác quản lý cán bộ và nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội… 
Hồng Chính Quang