Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung các trường ĐH

Ngày 11-9, nhiều trường ĐH đã công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thi vào công chức Đà Nẵng phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi
12/09/2012 09:17 Theo TTO
Ảnh minh họa
Trường ĐH Sài Gòn, bậc ĐH, khoa học thư viện C 16, D1 15; giáo dục chính trị C 17,5, D1 16. Bậc CĐ, VN học C 15, D1 13,5; tiếng Anh 16; khoa học thư viện A, D1 12, B 13, C 13,5; lưu trữ học C 12,5, D1 11,5; quản trị kinh doanh, kế toán A, A1 14,5, D1 15; tài chính ngân hàng A, A1 14,5, D1 15,5; quản trị văn phòng C 15,5, D1 14,5; thư ký văn phòng C 14,5, D1 13; công nghệ thông tin 13; điện điện tử 12; điện tử truyền thông 11; kỹ thuật môi trường A 12,5, B 14; giáo dục tiểu học A 14,5, D1 15,5; giáo dục công dân 13,5; sư phạm toán 16,5; sư phạm vật lý 15; sư phạm hóa, sư phạm sinh 15,5; sư phạm kỹ thuật công nghiệp 11; sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 11, sư phạm kinh tế gia đình 11,5; sư phạm ngữ văn 16,5; sư phạm lịch sử 15,5; sư phạm địa lý A, A1 13, C 15,5; sư phạm tiếng Anh 17. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM): lịch sử C 23, D1 14,5; nhân học 16,5; triết học C 17, D1 16; xã hội học 19; thư viện thông tin C 15, D1 14,5; giáo dục học C 17, D1 16,5; lưu trữ học C 17, D1 15,5; văn hóa học C 19, D1 18,5; song ngữ Nga - Anh 26,5; ngôn ngữ Pháp D1 27, D3 20,5; ngôn ngữ Đức 25,5; ngôn ngữ Tây Ban Nha 24,5 và ngôn ngữ Ý 23. Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, bậc ĐH công nghệ thông tin A 14,5, D1 15; nuôi trồng thủy sản A 14, B 15; kinh tế 14; kinh doanh nông nghiệp A 13, D1 14. Các ngành còn lại bằng điểm sàn. Bậc CĐ: kế toán 12,5; quản lý đất đai, nuôi trồng thủy sản 12; công nghệ thông tin A 11, D1 12; cơ khí 10.
Theo TTO