HOT: Chụp ảnh miễn phí cùng Melia

09/07/2012 09:13
(GDVN) - Từ ngày 9 đến 13/7, Ảnh viện áo cưới Melia dành tặng độc giả Báo GDVN Voucher chụp, rửa ảnh miễn phí trị giá 250.000đ/Voucher (đợt 10).

Melia tặng Voucher chụp ảnh miễn phí

13/06/2012 09:51
(GDVN) - Từ ngày 13 đến 18/6, Ảnh viện áo cưới Melia dành tặng độc giả Báo GDVN Voucher chụp, rửa ảnh miễn phí trị giá 250.000đ/Voucher (đợt 8).

Cùng Melia lưu giữ dấu ấn đẹp

16/05/2012 06:00
(GDVN) - Từ ngày 16 đến 22/5, Ảnh viện áo cưới Melia dành tặng độc giả Báo GDVN Voucher chụp, rửa ảnh miễn phí trị giá 250.000đ/Voucher (đợt 6).

Chụp ảnh miễn phí tại Melia

17/04/2012 06:00
(GDVN) - Từ ngày 16 đến 21/4, Ảnh viện áo cưới Melia dành tặng độc giả Báo GDVN Voucher chụp, rửa ảnh miễn phí trị giá 250.000đ/Voucher (đợt 5).