Phạm Thị Lê Na, Hà Nội, CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội (630)

22/04/2012 09:10

(GDVN) - Thí sinh Phạm Thị Lê Na đến từ Hà Nội, đang là sinh viên Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi