Được quan tâm

Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức “Huấn luyện liên hợp”

Giáo dục Quốc phòng

Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)

(GDVN) - Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức diễn tập liên hợp giữa 18 học viện, nhà trường với lực lượng tác chiến, đáp ứng nhu cầu tác chiến tương lai.

Học viên quân sự Trung Quốc đến Xác Sơn diễn tập.

Theo Tân Hoa xã, diễn tập liên hợp “Huấn luyện liên hợp-2012 . Xác Sơn” sẽ tổ chức tại căn cứ huấn luyện chiến thuật hiệp đồng Xác Sơn (Queshan), Đại quân khu Tế Nam vào trung tuần tháng 6 tới.

18 học viện, nhà trường quân sự của Quân đội Trung Quốc lần đầu tiên bằng phương thức diễn tập thực binh, tiến hành dạy học liên hợp và diễn tập liên hợp với lực lượng tác chiến.

Điều này cũng đánh dấu việc cải cách giáo dục huấn luyện của các học viện, nhà trường Quân đội Trung Quốc đã tiến một bước thực chất theo hướng giảng dạy và huấn luyện liên hợp.

“Huấn luyện liên hợp-2012 . Xác Sơn” là diễn tập dạy học cấp chiến thuật, 18 học viện, nhà trường quân sự tham diễn gồm có: Học viện Chỉ huy Lục quân Thạch Gia Trang, Học viện Thông tin Quốc phòng, Học viện Chính trị Nam Kinh, Học viện Hậu cần, Học viện Trang bị, Học viện Chỉ huy Hải quân,

Học viện Chỉ huy Không quân, Học viện Chỉ huy Lực lượng Pháo binh 2, Học viện Pháo binh Nam Kinh, Học viện Pháo binh Thẩm Dương, Học viện Lực lượng Thiết Giáp, Học viện Công binh, Học viện Phòng hóa,

Học viện Cơ khí Điện tử, Học viện Lực lượng Hàng không Lục quân, Học viện Kỹ thuật Vật liệu nổ, Học viện Bộ binh Cơ giới hóa Thạch Gia Trang, Học viện lực lượng Phòng không.

Lực lượng tác chiến tham diễn là một lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa của Đại quân khu Nam Kinh.

Hoạt động dã ngoại của học viên quân sự Trung Quốc.

“Huấn luyện liên hợp-2012 Xác Sơn” lấy bồi dưỡng tố chất tác chiến liên hợp cho nhân tài chỉ huy quân sự làm mục tiêu, sẽ áp dụng phương pháp “kết hợp diễn tập cơ động và diễn tập huấn luyện tại chỗ, kết hợp chỉ huy đối kháng và hành động thực binh, kết hợp nghiên cứu lý luận và luận chứng diễn tập thực tế, kết hợp giữa hướng dẫn điều động liên hợp và kiểm tra, đánh giá”, tiến hành theo 2 giai đoạn “giai đoạn tổ chức lập kế hoạch chiến đấu” và “tiến hành chiến đấu”.

Toàn bộ quá trình diễn tập còn sử dụng “hệ thống thông tin chỉ huy tác chiến liên hợp” do Quân đội Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, đồng thời trong khuôn khổ hệ thống và môi trường mạng xây dựng có hệ thống, hoàn thành và thực hiện kiểm soát chỉ huy, chia sẻ tin tức tình báo giữa Bộ Chỉ huy Liên hợp, cơ quan chỉ huy diễn tập các loại và các yếu tố.

Học viên Trung Quốc.

Tổng chỉ huy diễn tập, Viện trưởng Học viện Chỉ huy Lục quân Thạch Gia Trang, Thạch Trung Vũ cho biết, diễn tập “Huấn luyện liên hợp-2012 . Xác Sơn” là hoạt động tìm tòi thực tiễn “giáo dục-huấn luyện liên hợp” nhiều yếu tố, nhiều chiều (đa chiều) được triển khai lần đầu tiên giữa các học viện, nhà trường với lực lượng tác chiến của Quân đội Trung Quốc, sẽ cung cấp kinh nghiệm thực tiễn cho việc tiếp tục thúc đẩy toàn diện tìm kiếm phương pháp cho công tác “giáo dục-huấn luyện liên hợp”.

Giáo dục-huấn luyện liên hợp là: các đơn vị như học viện, nhà trường quân sự và các học viện, nhà trường khác, lực lượng tác chiến, các cơ sở huấn luyện và cơ quan nghiên cứu khoa học, áp dụng các phương thức như huấn luyện liên hợp và bảo đảm liên hợp, cùng đào tạo nguồn nhân lực quân sự.

Diễn tập tổng hợp dã ngoại.
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
Từ khóa :
học viện , Trung Quốc , nhà trường , học viên , dạy học , Học Viện Hậu Cần , hệ thống thông tin , cơ khí , diễn tập , huấn luyện , liên hợp , Xác Sơn
Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức “Huấn luyện liên hợp”
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác