Trung ương thảo luận về nhân sự Đại hội Đảng XII

Xã hội

Theo TTXVN

(GDVN) - Ngày hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 11, ngày 5/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) làm việc tại hội trường, thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, thông qua: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thảo luận, cho ý kiến về: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; đóng góp ý kiến về Báo cáo các công việc Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay.

Dự kiến Ban Chấp hành Trung ương họp tới 7/5. ảnh: TTXVN.

Ngày hôm qua (4/5), sau phần phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc báo cáo của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Tờ trình của Bộ Chính trị về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình của Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo TTXVN
Từ khóa :
trung ương , đại biểu , Đảng , hội nghị , Trung Ương Đảng , Nguyễn Phú Trọng , báo cáo , phó thủ tướng , nguyễn xuân phúc , hoàng trung hải , họp trung ương 11 , đại hội đảng XII , trung ương thảo luận sân bay long thành
Trung ương thảo luận về nhân sự Đại hội Đảng XII
Bình luận
Hoàng Hoa Đình
0

Nâng cao năng lực lãnh đạo là NQ của mấy nhiệm kỳ, nhưng vẫn chưa thực hiện được, các lĩnh vực hiện nay đều yếu kém, sản phẩm nông nghiệp không có đầu ra, giao thông thì các công trình đều đội vốn, không an toàn, tai nạn giao thông tăng,... Vì đào tạo, sử dụng cán bộ của ta khác các nước, cử nhâ, thạc sĩ thất nghiệp, nhưng bổ nhiệm lái xe làm trưởng, phó phòng của huyện. Học viện chính trị, hành chính Paris, Pháp lập 1945, tuyển vào học là thủ khoa thi ĐH, thủ khoa tốt nghiệp ĐH, để đào tạo các quan chức nhà nước, các bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống Pháp đều học ở đó.

Xem thêm bình luận
Tin khác