Ảnh: Lực lượng tác chiến của Lục quân Pháp tại Afghanistan (P1)

03/07/2012 12:42 Nguồn ảnh: Thomas Goisque
(GDVN) - Pháp là một trong những quốc gia trong khối liên minh quân sự NATO có lực lượng quân sự tham chiến và đảm bản an ninh tại Afghanistan. Đây là một trong những lực lượng được trang bị hiện đại và hoạt động hiệu quả nhất ở chiến trường Trung Đông. Tuy nhiên, theo chính sách mới được tân Tổng thống Pháp tuyên bố, cuối năm nay, quân đội Pháp sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan theo cam kết lúc tranh cử của nhà lãnh đạo này.

Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.

Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.

Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.

Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Lực lượng tác chiến của quân đội Pháp tại Afghanistan.
Nguồn ảnh: Thomas Goisque