Ảnh: Tan bão, ngư dân lại “hồ hởi” ra khơi

11/11/2013 14:54 TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Cơn bão Hải Yến đã đi vào đất liền trong đêm ngày 10/11, rất may cơn bão không ảnh hưởng nhiều tới tỉnh Nam Định. Ngay từ sáng sớm ngư dân Hải Hậu lại hò nhau đưa thuyền bè ra khơi tiếp tục đánh bắt cá.
Không khí nhộn nhịp chuẩn bị tàu thuyền đánh bắt sau ngày trú bão tại các bãi chài của ngư dân huyện Hải Hậu.
Những chiếc mủng được đưa vào nơi an toàn để trú bão cũng được ngư dân đưa ra ngay sau khi cơn bão đi qua.
Cơn bão Hải Yến được đánh giá là cơn bão mạnh và có hướng đi phức tạp cho nên ngư dân xã Hải Lý đã đưa các phương tiện đánh bắt về nơi an toàn.
Những chiếc thuyền, mủng… cũng nhanh chóng được đưa quay trở lại bãi đánh bắt.
Lưới đánh bắt mực cũng được ngư dân đưa về thuyền để kịp cho việc đánh bắt ngay trong ngày.
Anh Nguyễn Văn Huỳnh (xóm 3, xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) đang rỡ lưới trong thuyền để chiều ra khơi đánh ghẹ.
Thuyền trong các đầm cũng được ngư dân nhanh chóng đưa về bãi
Chuẩn bị ra khơi……
Máy tời (kéo tàu thuyền từ khơi vào bãi) được lắp đặt lại để tiếp tục hoạt động
Công việc đánh bắt lại được tiếp tục
“Sau bão thường có nhiều cá và ghẹ.. thời điểm này là đánh bắt có công nhất” – anh Trần Văn Tâm (xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) nói.
Những chuyến xe chở phương tiện đánh bắt lại hối hả về bãi để tập kết
Anh Nguyễn Quang Long (xã Hải Lý, Hải Hậu) đang lựa nước để đưa thuyền ra khơi
Trong ngày hôm nay (11/11), khi bão vừa qua thì ngư dân đánh bắt cũng không giám đi quá xa mà chỉ đánh bắt gần bờ.
Ra khơi với một niềm hi vọng mới…
Trong đợt này, nhiều bè cá mới cũng được đưa ra bãi đánh bắt.
TRẦN KHÁNG