Ba doanh nghiệp ngành y bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước

12/10/2017 09:00 Vũ Phương
(GDVN) - Chiều 11/10 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước từ Bộ Y tế về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện Lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế.

Về phía Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có đồng chí Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Bộ Y tế giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước 3 Công ty đó là Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam – Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Dược khoa, Công ty cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp từ Bộ Y tế về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Ảnh: Bộ Y tế

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian qua, Bộ Y tế chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa một số doanh nghiệp do Bộ Y tế quản lý.

Kết quả giai đoạn 2011-2016, Bộ Y tế đã hoàn thành công tác cổ phần hóa đối với 7 doanh nghiệp, trong đó 4 doanh nghiệp đã hoàn thành việc bàn giao sang công ty cổ phần trong năm 2016; 3 doanh nghiệp đã hoàn thành Đại hội cổ đông lần đầu trong năm 2017.

Hầu hết các công ty sau khi cổ phần hóa đều có mức tăng trưởng tốt, thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động được nâng cao. Cơ chế hoạt động sau cổ phần hóa thông thoáng hơn giúp các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước”.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC, Bộ Y tế đã chỉ đạo Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa lập hồ sơ chuyển giao theo quy định tại Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở thống nhất nội dung hồ sơ chuyển giao giữa 3 bên (Bộ Y tế, SCIC, doanh nghiệp), hôm nay Bộ Y tế thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước cho 3 Công ty, đó là Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam – Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Dược khoa, Công ty cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang.

Ba doanh nghiệp trên là những doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đa dạng về trang thiết bị y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế, dược liệu, có truyền thống và đóng góp quan trọng cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian qua.

Ba công ty là Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam – công ty cổ phần, Công ty cổ phần Dược khoa, Công ty cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang được bàn giao Quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Ảnh: Bộ Y tế. 

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Lễ bàn giao Quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp từ Bộ Y tế về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của 3 Công ty.

Đồng thời Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Ban Lãnh đạo SCIC, Hội đồng quản trị và lãnh đạo của 3 Công ty quan tâm tập trung phát triển các ngành nghề, lĩnh vực then chốt của ngành y tế (dược, thiết bị y tế, vắc xin). 

Tiếp tục hiện nghiên cứu chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ và hợp tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tạo ra sản phẩm có giá trị cao, áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại để nâng cao hơn nữa năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường năng lực cạnh tranh, giữ vững và tăng giá trị thương hiệu trên thị trường.

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức sinh, ngăn chặn nguy cơ "chưa giàu đã già"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC cho biết, sau khi tiếp nhận, SCIC sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Việc chuyển giao vốn nhà nước của 3 Công ty: Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam – công ty cổ phần, Công ty cổ phần Dược khoa, Công ty cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khẳng định việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ trong tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Chi khẳng định SCIC sẽ tiếp tục cùng với lãnh đạo doanh nghiệp được chuyển giao thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với SCIC trong quá trình chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu để hoàn thành lộ trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020. 

Vũ Phương