Cảnh huấn luyện của học viên cảnh sát quốc gia Afghanistan

05/12/2012 07:20 Mai Thu
(GDVN) - Cuối tháng 11/2012, các học viên của trường đào tạo cảnh sát quốc gia (ANP) của Afghanistan đã có buổi huấn luyện với nội dung cảnh giới, đảm bảo an ninh chốt chặn tại trung tâm huấn luyện Laghman, tỉnh Laghman, Afghanistan. Cảnh sát quốc gia và quân đội Afghanistan hiện nay chủ yếu được các chuyên gia quân sự của Mỹ và NATO đào tạo kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ.
Mai Thu