Chi tiết mức tín nhiệm của 15 lãnh đạo hàng đầu Thủ đô năm 2014

03/12/2014 16:40 Ngọc Quang
(GDVN) - Bà Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp tục "đội sổ"...

Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Phạm Quang Nghị nêu rõ, lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương đúng đắn của Đảng được nhân dân đồng tình, có tác dụng tích cực, góp phần đánh giá, nhận xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền Thủ đô. Mỗi lá phiếu là một nhận xét, đánh giá chân thành và thực sự khách quan. Mỗi đại biểu cần thể hiện sự công tâm, sáng suốt, động viên, khuyến khích những đồng chí tận tụy, gương mẫu, dám chịu trách nhiệm cá nhân.

“Trong công việc dù có va chạm và làm mất lòng ai đó, nhưng toàn tâm toàn ý vì công việc chung, vì lợi ích chung thì vẫn cần biểu dương. Ngược lại, cán bộ ngại va chạm, chỉ lo an toàn, vun vén cho bản thân, đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung thì cần được nhắc nhở, cảnh báo”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tổng số đại biểu HĐND thành phố có 94 người, số đại biểu có mặt 91; phiếu phát ra 91 và thu về 91.

Danh sách 15 chức lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 11 (năm 2014) của HĐND TP Hà Nội.

1. Bà Ngô Thị Doãn Thanh (sinh năm 1957), Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

2014: Tín nhiệm cao (84); Tín nhiệm (7); Tín nhiệm thấp (0) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (87); Tín nhiệm (5); Tín nhiệm thấp (1)

2. Ông Lê Văn Hoạt (sinh năm 1956), Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (50); Tín nhiệm (32); Tín nhiệm thấp (8) - 90 phiếu hợp lệ

2013: Tín nhiệm cao (51); Tín nhiệm (31); Tín nhiệm thấp (11)

3. Ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1964), Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (56); Tín nhiệm (28); Tín nhiệm thấp (6) - 90 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (54); Tín nhiệm (37); Tín nhiệm thấp (2)

4. Ông Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1959), Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (64); Tín nhiệm (21); Tín nhiệm thấp (6) - 91 phiếu hợp lệ

2013: Tín nhiệm cao (61); Tín nhiệm (32); Tín nhiệm thấp (0)

5. Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1962), Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (35); Tín nhiệm (46); Tín nhiệm thấp (10) - 91 phiếu hợp lệ

2013: Tín nhiệm cao (35); Tín nhiệm (44); Tín nhiệm thấp (14)

6. Ông Nguyễn Thế Thảo (sinh năm 1952), Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (67); Tín nhiệm (23); Tín nhiệm thấp (1) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (59); Tín nhiệm (25); Tín nhiệm thấp (9)

7. Ông Vũ Hồng Khanh (sinh năm 1959), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (59); Tín nhiệm (26); Tín nhiệm thấp (6) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (57); Tín nhiệm (26); Tín nhiệm thấp (10)

8. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1961), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (63); Tín nhiệm (24); Tín nhiệm thấp (4) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (61); Tín nhiệm (28); Tín nhiệm thấp (4)

9. Ông Nguyễn Văn Sửu (sinh năm 1961), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (57); Tín nhiệm (27); Tín nhiệm thấp (7) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (51); Tín nhiệm (31); Tín nhiệm thấp (11)

10. Ông Trần Xuân Việt (sinh năm 1957), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (49); Tín nhiệm (38); Tín nhiệm thấp (4) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (46); Tín nhiệm (40); Tín nhiệm thấp (7)

11. Trần Huy Sáng (sinh năm 1959), Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (51); Tín nhiệm (35); Tín nhiệm thấp (5) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (43); Tín nhiệm (39); Tín nhiệm thấp (11)

12. Ông Phí Quốc Tuấn (sinh năm 1955), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (65); Tín nhiệm (22); Tín nhiệm thấp (4) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (64); Tín nhiệm (26); Tín nhiệm thấp (3)

13. Ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967,) Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (72); Tín nhiệm (15); Tín nhiệm thấp (4) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (68); Tín nhiệm (23); Tín nhiệm thấp (2)

14. Ông Nguyễn Thịnh Thành (sinh năm 1956), Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (47); Tín nhiệm (42); Tín nhiệm thấp (2) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (37); Tín nhiệm (51); Tín nhiệm thấp (5)

15. Ông Ngô Văn Quý (sinh năm 1963), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

2014: Tín nhiệm cao (40); Tín nhiệm (33); Tín nhiệm thấp (18) - 91 phiếu hợp lệ.

2013: Tín nhiệm cao (29); Tín nhiệm (42); Tín nhiệm thấp (22)

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố cho biết, có 3 Phó Chủ tịch không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này vì mới bầu bổ sung vào 4/2014 gồm ông Nguyễn Quốc Hùng – nguyên giám đốc Sở GTVT Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn – nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; ông Lê Hồng Sơn – nguyên Thứ trưởng Tư pháp.

Ngọc Quang