Chiến hạm, xe bọc thép Nga tập trận đổ bộ trên Vịnh Peter Đại Đế

17/10/2012 08:08 Vi Lâm (Nguồn: Livejournal)
(GDVN) - Quân đội Nga đã tổ chức cuộc tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế với sự tham gia của chiến hạm, xe bọc thép thuộc Hạm đội Thái Bình Dương và binh lính, máy bay chiến đấu thuộc quân khu Đông. Dưới đây là một số hình ảnh.
Tàu đổ bộ Peresvet dự án 775 М của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Xe bọc thép thực hiện đổ bộ từ chiến hạm Peresvet dự án 775 М.
Xe bọc thép thực hiện đổ bộ từ chiến hạm Peresvet dự án 775 М.
Xe bọc thép thực hiện đổ bộ từ chiến hạm Peresvet dự án 775 М.
Xe bọc thép thực hiện đổ bộ từ chiến hạm Peresvet dự án 775 М.
Xe bọc thép thực hiện đổ bộ từ chiến hạm Peresvet dự án 775 М.
Tàu đổ bộ Peresvet dự án 775 М của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Tàu đổ bộ Peresvet dự án 775 М của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Quân đội tập trận đổ bộ qui mô lớn trên Vịnh Peter Đại Đế.
Vi Lâm (Nguồn: Livejournal)