Có 2 hình thức tuyển sinh hệ dự bị đại học

06/01/2017 08:33 Linh Hương
(GDVN) - Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.

Quy chế này áp dụng đối với trường dự bị đại học, trường dự bị đại học dân tộc; các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Hình thức tuyển sinh: Tuyển sinh vào học hệ dự bị đại học bằng hình thức xét tuyển và tuyển thẳng.

Đối tượng được xét tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng 01 của nhóm ưu tiên 1(ƯT1) và khu vực 1(KV1) quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Có 2 hình thức tuyển sinh hệ dự bị đại học (Báo Thanh Niên)

Đối tượng được tuyển thẳng: Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (theo quy định của Chính phủ) đã tốt nghiệp THPT.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia ngay trong năm xét tuyển được đăng ký để xét tuyển vào học hệ dự bị đại học theo một trong các phương thức sau:

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong ba năm học THPT; điểm trung bình chung của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12 từ 6,0 trở lên.

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Tổng điểm của ba bài thi/môn thi (không tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển đạt từ 12,0 điểm trở lên (không có bài thi/môn thi nào bị điểm liệt, theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia)...

Quy định có hiệu lực từ 15/2/2017.

Linh Hương