Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130A/E/H/U của Không quân Mỹ

17/09/2012 11:28 Quân Cơ (US Airforce)
(GDVN) - Lockheed AC-130 (bản E/H/U) là loại máy bay cường kích hạng nặng được chế tạo từ máy bay vận tải chiến lược bốn động cơ tuốc bin cánh quạt C-130 của Mỹ. AC-130A/E/H/U được lắp đặt các loại vũ khí tấn chủ yếu từ hai bên sườn máy bay, đặc biệt là sườn trái - nơi tập trung các loại hỏa lực súng máy đa nòng, pháo.AC-130A/E/H/U có thể được gắn súng máy 20 mm M61 Vulcan; pháo tự động Bofors 40mm; pháo 105 mm M102.
Khung cơ bản của máy bay AC-130A/E/H/U do Lockheed thiết kế và chế tạo. Phần hoàn thiện để thành máy bay chiến đấu do Boeing phụ trách.
Không lực Hoa Kỳ dùng AC-130A/E/H/U để hỗ trợ các đơn vị mặt đất, dẫn đường cho máy bay chiến đấu khác, chống lại các đơn vị phòng không của đối phương.
AC-130A/E/H/U vũ trang hạng nặng được lắp đặt các loại vũ khí tấn chủ yếu từ hai bên sườn máy bay, đặc biệt là sườn trái - nơi tập trung các loại hỏa lực súng máy đa nòng, pháo...
AC-130A/E/H/U vũ trang hạng nặng được lắp đặt các loại vũ khí tấn chủ yếu từ hai bên sườn máy bay, đặc biệt là sườn trái - nơi tập trung các loại hỏa lực súng máy đa nòng, pháo...
AC-130A/E/H/U có thể được gắn súng máy 20 mm M61 Vulcan; pháo tự động Bofors 40mm; pháo 105 mm M102.
Phiên bản AC-130U có được được gắn súng 25 mm GAU-12 Equalizer.
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Cường kích vũ trang hạng nặng AC-130
Quân Cơ (US Airforce)