Đảm bảo quyền lợi người tham gia Bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly xã hội

02/04/2020 10:31 Quế Chi
(GDVN) - Các đại lý bảo hiểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng Bảo hiểm y tế đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 01/4/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1071/BHXH-BT về việc cấp, gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thứ nhất, thông báo đến các Đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế:

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng Bảo hiểm y tế đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế.

Các đại lý bảo hiểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng Bảo hiểm y tế đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế.

Sau ngày 15/4/2020 (thời điểm hết thời hạn thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg) phải nộp ngay số tiền đã thu nêu trên cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Thứ hai, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải bố trí cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.


Đảm bảo chi trả đủ trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian chống dịch Covid-19

Trực tiếp thu tiền của người dân trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế do Đại lý thu không thể thực hiện việc thu tiền vì lý do bất khả kháng.

Thứ ba, trong quá trình tiếp xúc với người dân thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc triển khai các biện pháp như cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ưu tiên triển khai, nhằm đảo bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Quế Chi