Điểm mặt các loại pháo, đạn trong bảo tàng Pháo binh Việt Nam

25/08/2012 08:30 Lê Phương
(GDVN) - Bảo tàng Pháo Binh thuộc loại bảo tàng lịch sử quân sự chuyên ngành, có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền. Các hiện vật của bảo tàng phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Pháo binh Việt Nam với truyền thống tiêu biểu "Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng". Bảo tàng trưng bày chủ yếu là các hiện vật như pháo, đạn pháo và vỏ pháo các loại. Ngoài ra còn trưng bày một số hình ảnh hoạt động của bộ đội pháo binh từ trước đến nay. Dưới đây là một số hình ảnh các loại pháo binh đang được bảo tàng trưng bày.
Bộ sưu tập vỏ đạn và đạn pháo trong Bảo tàng Pháo binh Việt Nam.
. Bộ sưu tập vỏ đạn (Trong số những vỏ đạn này, có những vỏ đạn đã tham gia bắn mở màn trong chiến dịch Điện Biên phủ, bắn vào Bộ tham mưu Ngụy ngày 30/4/1975…).
Các loại đạn pháo.
Đạn pháo
Bộ sưu tập các phương tiên và khí tài trinh sát pháo binh.
Bộ sưu tập thước tính pháo binh.
Pháo ĐKZ 75 của Liên Xô.
Pháo 75mm M.A của Mỹ.
Súng cối 120 của Liên Xô.
Pháo hỏa tiễn ĐKB 122.
Hỏa tiễn H12-167 của Trung Quốc sản xuất
Pháo lựu 152 của Liên Xô.
Pháo lựu 152 của Liên Xô.
Pháo nòng dài 105-119 của Liên Xô.
Hỏa tiễn 6 nòng H6-106 của Trung Quốc sản xuất.
Pháo nòng dài 100 – BS3 của Liên Xô.
Pháo tự hành 175mm được mệnh danh là “vua chiến trường” do ta thu được của quân đội Mỹ.
Pháo lựu 105mm, chiếc pháo này đã lập công trong chiến dịch Điện Biên phủ (1954).
Pháo lựu 122 M30 của Liên Xô.
Pháo chống tăng 75 M40 của Đức.
Pháo chống tăng 85 – D44 của Liên Xô.
Pháo chống tăng 85 – D44 của Liên Xô.
Pháo phòng không 100mm.
Hỏa tiễn tự hành BM 14
Lê Phương