Đức đưa chiếc trực thăng vũ trang UH-Tiger đầu tiên tới Afghanistan

20/12/2012 07:30 Mai Thu
(GDVN) - Quân đội Đức đã đưa chiếc trực thăng vũ trang UH-Tiger đầu tiên của mình đến Afghanistan thông qua dịch vụ vận chuyển của một công ty vận tải hàng không Volga Dnepr. Đây là một phần của kế hoạch tăng cường lực lượng tấn công và yểm trợ trên không mà Đức đã cam kết với liên quân khi cùng lực lượng này thực thi nhiệm vụ gìn giữa hoà bình và giúp chính quyền Afghanistan trong quá trình xây dựng đất nước, chống tàn quân Taliban và đảm bảo lợi ích của liên quân.
Đức đưa chiếc trực thăng vũ trang  UH-Tiger đầu tiên tới Afghanistan
Trực thăng vũ trang  UH-Tiger
Đức đưa chiếc trực thăng vũ trang  UH-Tiger đầu tiên tới Afghanistan
Đức đưa chiếc trực thăng vũ trang  UH-Tiger đầu tiên tới Afghanistan
Đức đưa chiếc trực thăng vũ trang  UH-Tiger đầu tiên tới Afghanistan
Đức đưa chiếc trực thăng vũ trang  UH-Tiger đầu tiên tới Afghanistan
Mai Thu