Giáo viên Na Loi, huyện Kỳ Sơn đã được trả lại tiền trực hè thu trái quy định

19/06/2019 06:05 Phan Tuyết
(GDVN) - Quan điểm của Lãnh đạo phòng là sai phạm ở mức độ nào sẽ xử lý theo mức độ đó đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, tuyệt đối không bao che, dung túng.

Sau bài viết “Muốn nghỉ hè giáo viên phải nộp tiền, chuyện lạ ở Kỳ Sơn" đăng trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 12/6/2019.

Bài báo nêu rằng, nhiều giáo viên Trường Trung học phổ thông Dân tộc bán trú Na Loi phản ánh muốn nghỉ 2 tháng hè, giáo viên phải nộp 100 ngàn đồng/người.

Báo cúa của Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn sau bài viết "Muốn nghỉ hè giáo viên phải nộp tiền, chuyện lạ ở Kỳ Sơn" (Ảnh do Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn cung cấp).

Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Kỳ Sơn đã có công văn khẩn yêu cầu Hiệu trưởng Trường phổ thông Trung học Dân tộc bán trú Na Loi phải làm báo cáo giải trình.

Được biết, cùng ngày (12/6) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Kỳ Sơn đã nhận được bản kiểm điểm và giải trình của ông Nguyễn Thế Hiền, Hiệu trưởng nhà trường.

Theo báo cáo giải trình và bản kiểm điểm thì mỗi giáo viên không phải trực hè phải nộp 100 ngàn đồng.

Số tiền này chi cho trực bảo vệ là 50 ngàn đồng. Còn 50 ngàn đồng để trước ngày 31/7/2019 khi cán bộ giáo viên trả phép nhà trường thuê dân bản mang máy đến cắt cỏ, dọn vệ sinh để giáo viên không phải cuốc cỏ.

Muốn nghỉ hè, giáo viên phải nộp tiền, chuyện lạ ở Kỳ Sơn

Yêu cầu này được giáo viên biểu quyết 100% .

Sau khi bài báo đăng, hiệu trưởng cho biết mình đã nhận rõ khuyết điểm và trách nhiệm của mình nên đã đã thông báo cho 25 cán bộ giáo viên đến thủ quỹ nhận lại tiền.

Ông Phan Văn Thiết, Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn cho biết:

“Phòng sẽ cho người kiểm tra và xác minh lại. Đây là sự việc chưa từng xảy ra trong tiền lệ của ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn.

Phòng Giáo dục sẽ tiến hành họp Lãnh đạo, họp Hội đồng kỷ luật để xem xét.

Quan điểm của Lãnh đạo phòng là sai phạm ở mức độ nào sẽ xử lý theo mức độ đó đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, tuyệt đối không bao che, dung túng.

Phan Tuyết