Giữ tốt dùng bền ở Vùng Cảnh sát biển 1

04/06/2012 12:19 Theo QĐND
Mặc dù hoạt động trên biển, các thiết bị rất dễ han gỉ, nhưng chính việc thực hiện nghiêm các quy trình bảo dưỡng, bảo quản của ngành kỹ thuật nên hệ số vũ khí, trang bị kỹ thuật
Là người may mắn được tham gia nhiều chuyến hành quân trên biển cùng cán bộ, chiến sĩ các tàu thuyền thuộc Vùng Cảnh sát biển 1 (Cục Cảnh sát biển), chúng tôi thật sự khâm phục việc giữ tốt dùng bền vũ khí, trang bị của họ.

Sau mỗi chuyến ra khơi về đến nơi tập kết, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều chủ động làm vệ sinh tàu và bảo dưỡng vũ khí, khí tài.

Mặc dù hoạt động trên biển, các thiết bị rất dễ han gỉ, nhưng chính việc thực hiện nghiêm các quy trình bảo dưỡng, bảo quản của ngành kỹ thuật nên hệ số vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện của các tàu đều đạt cao.

Bình quân, mỗi năm đơn vị có hàng nghìn lượt tàu thuyền ra khơi làm nhiệm vụ với hải trình hàng vạn hải lý.

Hoạt động với cường độ cao, dài ngày trên biển, song do làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng nên tất cả vũ khí, khí tài đều sẵn sàng ở cấp độ cao nhất, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Huấn luyện động tác hạ xuồng tại Vùng Cảnh sát biển 1.
Nhân viên kỹ thuật tàu CSB 2008 Vùng 1 Cảnh sát biển bảo dưỡng vũ khí sau chuyến ra khơi.
Thực hiện tốt chế độ "sáng lau sương, chiều lau bụi" ở Vùng Cảnh sát biển 1.
Thượng úy Lê Văn Quế - Thuyền trưởng tàu CSB 2008 (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra hệ số an toàn của máy trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Tàu CSB 2007 trong chuyến đi tuần tra trên Vịnh Bắc Bộ.

Theo QĐND