Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc sẽ phủ sóng châu Á-TBD

26/02/2012 13:33 Đông Bình (Theo báo Nhân Dân, Trung Quốc)
(GDVN) - Để hoàn thành nhóm mạng dẫn đường Bắc Đẩu phủ sóng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục phóng 3 tên lửa 5 vệ tinh.

Sáng sớm ngày 25/2, vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 11 của Trung Quốc đã phóng thành công tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương.

Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-3 đưa vệ tinh Bắc Đẩu thứ 11 vào quỹ đạo.

Quách Thụ Nhân-nhà nghiên cứu Văn phòng Quản lý Hệ thống dẫn đường vệ tinh Trung Quốc cho biết, vệ tinh dẫn đường Bắc Đầu thứ 11 phóng thành công lần này là vệ tinh của nhóm mạng thứ 9 thuộc Hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu.

Để thực hiện mục tiêu phát triển hoàn thành nhóm mạng châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2012, trước cuối năm nay sẽ còn thực hiện nhiệm vụ phóng “3 tên lửa, 5 vệ tinh”.

Quách Thụ Nhân cho biết, sau khi vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 11 phóng thành công, khu vực miền tây Trung Quốc trong đó có hầu hết khu vực Tây Tạng và Tân Cương sẽ được hệ thống Bắc Đẩu phủ sóng.

Ở khu vực khác, tính năng của toàn bộ hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu bao gồm độ chính xác và tính ổn định cũng sẽ được tiếp tục nâng lên.

Hiện nay, hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu đã chuyển vào giai đoạn mới song song giữa xây dựng và ứng dụng. Ứng dụng của hệ thống này đã từng bước mở rộng đến các ngành nghề như giao thông vận tải, khí tượng, nghề cá…, có hiệu ích kinh tế và xã hội rõ rệt.

Ngày 2/12/2011, Trung Quốc phòng vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 10

Dự kiến đến cuối năm 2012, sau khi tiếp tục được hoàn thiện, hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu sẽ cung cấp dịch vụ vận hành chính thức, độ chính xác của dịch vụ sẽ đạt tới khoảng 10 m.

Năm 2012 là một năm quan trọng xây dựng nhóm mạng khu vực của hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu. Dựa vào chiến lược phát triển “Ba bước đi” của hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu, năm nay Trung Quốc sẽ tiếp tục phóng nhiều vệ tinh nhóm mạng dẫn đường Bắc Đẩu, trong năm hoàn thành nhóm mạng châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 11 vừa phóng thành công, Trung Quốc sẽ còn tiến hành phóng 3 tên lửa 5 vệ tinh, trong đó có 2 lần sẽ phóng theo cách “1 tên lửa, 2 vệ tinh”.

Từ khi hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đầu cung cấp dịch vụ vận hành thử vào ngày 27/12/2011 đến nay, hoạt động của hệ thống này ổn định, có một số chỉ tiêu kỹ thuật còn vượt dự kiến.

Quách Thụ Nhân cho rằng, trong thời gian gần 2 tháng, tình hình hoạt động của toàn bộ hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu rất bình thường, vận hành rất ổn định, “tính năng của hệ thống có một số chỉ tiêu còn vượt dự kiến của chúng tôi, ví dụ như độ chính xác định vị, chúng tôi dự kiến là 25 m, hiện nay qua kiểm tra toàn bộ khu vực dịch vụ vận hành thử về cơ bản đạt 20 m, có một số khu vực có thể đạt khoảng 10 m”.

Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu.

Được biết, với việc không ngừng xây dựng và phát triển hoàn thiện hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu, rất nhiều viện nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc đã tích cực đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm đầu cuối ứng dụng Bắc Đẩu và nghiên cứu phát triển đầu cuối tích hợp giữa hệ thống Bắc Đẩu và hệ thống GPS, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng các ngành nghề.

Căn cứ vào thời gian biểu các nhóm mạng hệ thống dẫn dường Bắc Đẩu, đến cuối năm 2012, hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu sẽ hình thành khả năng phục vụ phủ sóng một phần khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đến năm 2020 sẽ xây dựng xong hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu với hơn 30 vệ tinh hợp thành phủ sóng toàn cầu, cung cấp các dịch vụ định vị, dẫn đường và thời gian, có độ chính xác và tin cậy cao.

Đông Bình (Theo báo Nhân Dân, Trung Quốc)