Hình ảnh ấn tượng khi tăng chiến khai hỏa trên trường bắn

10/11/2011 17:31 Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Một số hình ảnh tổng hợp ghi lại cảnh các chiến xa bọc thép hạng nặng như T-72, T-80, Leopard, Merkava… khi đang khai hỏa trên trường bắn, bãi huấn luyện.
Tăng chiến trường T-72 của Lục quân Iraq
Tăng chiến trường T-72 của Lục quân Iraq
Tăng chiến trường C1 của Lục quân Canada
Tăng chiến trường C1 của Lục quân Canada
Tăng Leopard 2A5 DK trong biên chế của Lục quân Đan Mạch
Tăng Leopard 2A5 DK trong biên chế của Lục quân Đan Mạch
Tăng Merkava IV của Lục quân Israel
Thiết giáp Stryker MGS M1128
Thiết giáp Stryker MGS M1128
Tăng chiến trường T-80
Tăng chiến trường T-80
Lê Dũng (tổng hợp)