Hỗ trợ thêm 7 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi

20/08/2013 11:54 Tấn Tài
(GDVN) - Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 7 tỷ để Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp sức để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định hỗ trợ vốn hoạt động đối với Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trong năm 2013 với kinh phí hỗ trợ 7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện cơ chế, đề án, nhiệm vụ chung của tỉnh.


Tàu cá Quảng Ngãi đang neo đậu ở bến

Sau hơn 2 năm thành lập, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã nhận được sự ủng hộ kinh phí hoạt động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước. Từ nguồn vốn này, Quỹ đã thực hiện nhiều đợt hỗ trợ cho các ngư dân, chủ tàu bị nạn với tổng số tiền hàng tỷ đồng để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, tiếp tục vươn khơi bám biển nhằm để khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước.
 

Tấn Tài