Hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

12/09/2018 17:00 Vũ Phương
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam không ngừng đổi mới, nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng trong quản lý các quỹ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - bà Nguyễn Thị Minh cho biết: Những năm qua, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới, nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng trong quản lý các quỹ cũng như thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công tác đầu tư quỹ được thực hiện đúng quy định và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội đất nước…

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, đầu tư quỹ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia phối hợp, hỗ trợ trao đổi thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô; đưa ra dự báo, cảnh báo an toàn hệ thống tài chính- ngân hàng; đặc biệt là việc trao đổi thông tin chương trình, kế hoạch cũng như các kết quả nghiên cứu, giám sát các dự án được Chính phủ phê duyệt mà quỹ bảo hiểm xã hội có thể tham gia đầu tư.

Nhiều năm qua, công tác đầu tư quỹ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn được thực hiện đúng quy định và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội đất nước…

Ông Trương Văn Phước- Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho rằng, quỹ bảo hiểm xã hội là một trong những quỹ tài chính công lớn nhất Việt Nam, nên trách nhiệm quản lý, đầu tư quỹ an toàn, hiệu quả là rất cần thiết.

Ông Trương Văn Phước nhấn mạnh: “Với vai trò là cơ quan tư vấn, hỗ trợ, giám sát trong lĩnh vực tài chính, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia sẽ hợp tác, trao đổi thông tin, hướng tiếp cận, góp ý chỉnh sửa văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp để bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể đưa ra các quyết định, chính sách quản lý, đầu tư quỹ an toàn, hiệu quả, đúng quy định; đóng góp cho an sinh xã hội và kinh tế đất nước” .

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất thông qua nội dung và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai cơ quan sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu trên cơ sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể cũng như việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nguyên tắc phối hợp phải đảm bảo bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; nội dung phối hợp và trao đổi thông tin giữa hai bên phải đảm bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của mỗi bên.

Sau Lễ ký, hai bên đã cử đơn vị đầu mối để tổ chức thực hiện việc phối hợp. Theo đó, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia giao Ban Giám sát Tổng hợp; còn bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Vụ Quản lý Đầu tư quỹ là đầu mối phối hợp thực hiện.

Các đơn vị thuộc Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các đơn vị được giao đầu mối chủ trì để thực hiện các nội dung trong bản ghi nhớ.

Vũ Phương