Huấn luyện sinh tồn lính Trung Quốc ăn cả rắn, chão chuộc

28/10/2011 12:58 Lê Dũng (theo News.cn)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại cảnh huấn luyện sinh tồn của các binh sỹ thuộc biên chế của các đơn vị vũ trang chiến đấu của Quân khu Thành Đô. Trong các khóa huấn luyện tương tự như này, các binh sỹ TQ được cung cấp rất hạn chế về lương thực, nước uống buộc họ phải vận dụng mọi kỹ năng sinh tồn để tồn tại và hoàn thành nhiệm vụ.
Lê Dũng (theo News.cn)