"Không sử dụng thông tin chưa kiểm chứng để đánh giá tín nhiệm"

10/06/2013 14:24 Ngọc Quang
(GDVN) - “Đây là việc rất hệ trọng, đồng bào cử tri đang theo dõi và có ý xem Quốc hội làm việc thế nào. Động tác rất đơn giản nhưng ý nghĩa rất quan trọng. Thận trọng, khách quan, công tâm thì sẽ làm việc chính xác… Các vị đại biểu không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đánh giá mức độ tín nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Trong chương trình làm việc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo với Quốc hội một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do do Quốc hội bầu và phê chuẩn đã được Quốc hội quyết định.

>>>Danh sách 47 người được lấy phiếu tín nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Đây là việc rất hệ trọng, đồng bào cử tri đang theo dõi và có ý xem Quốc hội làm việc thế nào

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm và đặc biệt chính xác qua lá phiếu, căn cứ trên bốn tiêu chí:

Thứ nhất, căn cứ báo cáo tự đánh giá của các vị được lấy phiếu. Báo cáo này đã được làm rất đúng với quy định của Quốc hội, đã gửi tới các vị đại biểu đúng vừa sớm hơn so với yêu cầu, để các vị nghiên cứu.

Thứ hai, căn cứ được Chủ tịch nhấn mạnh là rất quan trọng, đó là tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại từ đó soi trở lại bộ máy nhà nước nói chung và các vị được lấy phiếu. Từ tình hình này nói lên nỗ lực và những yếu kém tồn tại chưa khắc phục được. Đây cũng là căn cứ, là thông tin rộng khắp đồng bảo cử tri cả nước đều biết, là căn cứ để có được đánh giá toàn diện với hoạt động của nhà nước.

Thứ ba, Quốc hội thông qua chức năng nhiệm vụ của mình để nghe, xem xét, quyết định qua tổ chức tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn, báo cáo giải trình.

Thứ tư, là đánh giá của mỗi ĐB Quốc hội, đảm bảo khách quan, thận trọng, chính xác và tính lịch sử. Sự công tâm khách quan sẽ quyết định chất lượng hoạt động hệ trọng này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là lần đầu tiên Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao về công tác nhân sự theo quyền của mình. Chính các vị đại biểu sẽ thay măt cử tri và đồng bào cả nước để thực hiện nhiệm vụ đánh giá tín nhiệm với các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước do chính Quốc hội mới bầu chưa được hai năm.

Bản thân vừa là người tham gia bỏ phiếu, vừa là người được các vị đại biểu đánh giá tín nhiệm, nên có hai tâm trạng: hồi hộp chờ đợi kết quả xem Quốc hội đánh giá mình thế nào để mình còn phấn đấu, hai là cũng phải bỏ lá phiếu để đánh giá tín nhiệm người khác.

“Đây là việc rất hệ trọng, đồng bào cử tri đang theo dõi và có ý xem Quốc hội làm việc thế nào. Động tác rất đơn giản nhưng ý nghĩa rất quan trọng. Thận trọng, khách quan, công tâm thì sẽ làm việc chính xác… Các vị đại biểu không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đánh giá mức độ tín nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ bốn bước chính đánh giá tín nhiệm: Đầu tiên là biểu quyết thông qua danh sách các vị lấy phiếu, hai là tiến hành thảo luận ở các đoàn. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giải trình báo cáo thảo luận này, rồi chuyển sang bầu ban kiểm phiếu và bỏ phiếu.

“Sáng 11/6 sẽ công bố kết quả và thông qua nghị quyết, nội dung này sẽ được công bố công khai và đương nhiên sẽ đến đồng bào cả nước”, Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Kết qủa biểu quyết danh sách 47 vị được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình, có 483 đại biểu tham gia biểu quyết, tán thành 476 (95,58%), 6 vị không tán thành và 1 vị không biểu quyết.

Ngọc Quang