Kiểm điểm nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn EVN

07/02/2012 07:58
Hiện Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương vẫn chưa họp kiểm điểm đối với ông Đào Văn Hưng - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn điện lực VN (EVN), theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.