“Kỷ yếu Hoàng Sa” sẽ được dịch ra tiếng Anh và tiếng Trung

06/09/2012 08:00 Theo Lao động
UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định giao nhiệm vụ cho Hội Khoa học lịch sử TP phối hợp với Sở Ngoại vụ và UBND huyện Hoàng Sa xây dựng kế hoạch dịch “Kỷ yếu Hoàng Sa” sang một số tiếng nước ngoài, trước mắt là tiếng Anh và tiếng Trung.

Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND TP để bổ sung cho ngân sách huyện Hoàng Sa thực hiện. “Kỷ yếu Hoàng Sa” đã được phát hành tháng 1.2012, dày 200 trang, gồm các phần giới thiệu Hoàng Sa là của Việt Nam; công tác quản lý nhà nước đối với huyện Hoàng Sa; Hoàng Sa và những nhân chứng lịch sử; cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa... UBND TP.Đà Nẵng cũng quyết định chi 450 triệu đồng từ ngân sách để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Quỹ Phát triển sử học Việt Nam (thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam).

Trong đó ghi rõ, ưu tiên cho những hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu khẳng định chủ quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với biển Đông nói chung và đối với huyện đảo Hoàng Sa nói riêng.

Theo Lao động