Lộ ảnh tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 mới nhất của Hải quân Trung Quốc

11/03/2012 15:04 Lê Mai
(GDVN) - Những hình ảnh về chiến hạm đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 mới nhất của Hải quân Trung Quốc đã được đăng tải trên các website và diễn đàn quân sự của Trung Quốc. Côn Lôn Sơn 998 là 1 trong hai chiếm hạm đầu tiên thuộc lớp tàu đôt bộ 071 do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo.
Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 của Hải quân Trung Quốc
Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 của Hải quân Trung Quốc
Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 của Hải quân Trung Quốc
Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 của Hải quân Trung Quốc
Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 của Hải quân Trung Quốc
Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 của Hải quân Trung Quốc
Lê Mai