Mục kích dàn chiến đấu phản lực Mirage IV cáu cạnh của Không quân Pháp

28/02/2012 06:02 Lê Mai (theo Fransai)
(GDVN) - Cận cảnh dàn phản lực chiến đấu Mirage IV cáu cạnh tại một căn cứ chiến đấu của Không quân Pháp.
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Mirage IV
Lê Mai (theo Fransai)