Muôn sắc lễ hội "rước tượng bà" tại An Giang

12/03/2012 19:31 Lâm Quang Hiển/VNE
(GDVN) -An Giang là nơi có nhiều di tích văn hóa, lịch sử của thời khai hoang mở cõi. Đây là một điểm du lịch lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.
Lễ “Phục hiện rước tượng Bà”.
Lễ rước linh vị của Thoại Ngọc Hầu và phu nhân từ lăng sang miếu Bà Chúa Xứ.
Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam nơi chính điện.
Quân lính đi cà kheo trong lễ hội đường phố kỷ niệm 180 năm ngày mất của Thoại Ngọc Hầu.
Lăng Thoại Ngọc Hầu dưới chân núi Sam lúc chưa trùng tu.
Đua bò Bảy núi tại chùa Thom Mít xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên của đồng bào Khmer An Giang.
Đua ghe tại Kinh Trà Sư huyện Tịnh Biên nhân ngày lễ hội văn hóa du lịch Khmer Nam bộ năm 2011 tổ chức tại An Giang.
Thiếu nữ Chăm giới thiệu các món ăn dân tộc.
Các món ăn dân tộc đặc sắc của người Chăm An Giang.
Lâm Quang Hiển/VNE