Ngày 26/5 Quốc hội xem xét tư cách đại biểu quốc hội của bà Hoàng Yến

21/05/2012 16:19 Tâm Anh
(GDVN) -Theo dự kiến ngày 26/5, Quốc hội sẽ xem xét vấn đề nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Vấn đề xem xét nhân sự của Quốc hội là vấn đề hệ trọng”.
Tại phiên họp trù bị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nêu những nội dung quan trọng và được cử tri cả nước quan tâm, trong đó có Đề án tái cơ cấu nền kinh tế và xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Theo dự kiến ngày 26/5, Quốc hội sẽ xem xét vấn đề nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Vấn đề xem xét nhân sự của Quốc hội là vấn đề hệ trọng, Quốc hội phải làm việc nghiêm túc, khách quan và thận trọng cao để đi đến quyết định chính xác”.

Cũng trong buổi sáng nay, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các đoàn ĐBQH về dự kiến chương trình kỳ họp. Đại đa số đại biểu nhất trí nội dung chương trình mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị. Nhưng cũng có một số ít đại biểu đề nghị chỉnh lý, trong đó có việc xem xét tư cách đại biểu quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến. 

Sau phần trình bày nội dung chương trình kỳ họp dự kiến, trong phần biểu quyết, có 94,6% các vị đại biểu tán thành (có 2 ý kiến không tán thành) thông qua chương trình. Và như vậy, việc đề nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến sẽ được xem xét quyết định vào ngày 26/5.

Trong buổi sáng 21/5, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã không có mặt tại hội trường. Theo ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An, bà Hoàng Yến đã có đơn gửi Đoàn ĐBQH tỉnh xin nghỉ không tham một số ngày trong thời gian đầu kỳ họp thứ ba vì lý do sức khỏe. Tâm Anh