Những bảo vật quốc gia của QĐND Việt Nam mới được công nhận

05/10/2012 06:00 Lê Phương
(GDVN) - Trong số những hiện vật vừa được Thủ tường Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam có vinh dự được ghi nhận 5 hiện vật là bảo vật quốc gia trong đó có: Pháo phòng không 37mm, đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên phủ, chiếc máy bay MIG-21 số hiệu 5121, đã từng tham gia chiến dịch “Điện Biên phủ trên không” năm 1972, hai chiếc xe tăng T-54B số hiệu 834 và T-59 số hiệu 390, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, cuối cùng là cuốn sổ trực ban “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trong 5 hiện vật trên có 4 hiện vật đang được trưng bày tại các Bảo tàng ở Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh các bảo vật quốc gia thuộc ngành quân sự.
Pháo phòng không 37mm, do Liên Xô sản xuất.
Pháo được trang bị cho Đội 3, Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, được anh hùng Tô Vĩnh Diện hy sinh thân mình bảo vệ.
Khẩu pháo này được đại đội 3 bắn hạ 3 máy bay của Pháp tại Điện Biên phủ. Hiện khẩu pháo này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phòng Không – Không quân Việt Nam.
"Trong Bảo tàng Phòng không - không quân khẩu pháo này được "chăm sóc" rất đặc biệt . . .
...ngay cả khi khẩu pháo phòng không này chưa được công nhận là bảo vật quốc gia". (Trích lời của người "chăm sóc" khẩu pháo.
Xe tăng T-54B, số hiệu 843.
Chiếc xe này thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203 Tăng – Thiết giáp.
Chiếc T-54B do Trung úy, Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy, thọc sâu vào, đánh chiếm phủ Tổng thống Ngụy – Sài Gòn, ngày 30/4/1975.
Hiện chiếc xe tăng này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Chiếc T-54B tiến vào Dinh độc lập. (Ảnh chụp từ ảnh tư liệu).
Rất nhiều năm sau chiến thắng người Pháp ở Điện Biên, nhân dân Việt Nam lại chiến thắng ở một Điện Biên Phủ khác - chiến thắng pháo đài bay B52 Mỹ. Một trong những chiếc máy bay từng bắn hạ B52 hiện đang ở Bảo tàng Lịch sử quân sự - chiếc MIG - 21 số hiệu 5121, chiếc máy bay này do anh hùng Phạm Tuân lái.
Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử quân sự, không quân Việt Nam chính là lực lượng không quân duy nhất trên thế giới tấn công trực tiếp được loại máy bay này thời bấy giờ. Trong đó, chiếc máy bay do Phạm Tuân lái đã bắn rơi B52 vào ngày 27/12/1972.
Vũ khí được trang bị cho MIG-21, số hiệu 5121.
Chiếc MIG-21 được nhìn từ đằng sau.
Xe tăng T59 – Số hiệu 390, thuộc Đại đội tăng 4, Lữ đoàn 1.
Đây là 1 trong những chiếc tăng đầu tiên húc đổ Dinh độc lập Ngụy quyền Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975. Hiện chiếc tăng này đang được lưu giữ tại Bảo tàng lực lượng Tăng – Thiết giáp Việt Nam.
Lê Phương