Những hình ảnh cập nhật về cuộc tập trận "Lá chắn Thái Bình Dương 12"

05/07/2012 11:44
(GDVN) - Những hình ảnh đầu tiên ghi lại hoạt động của các đơn vị đặc biệt chống phóng xạ, sinh, hoá học của các quốc gia (Australia, Nhật, Hàn, Singapore) cử lực lượng tham gia cuộc tập trận mang tên Lá chắn Thái Bình Dương 12 tại sân bay Chitose, phía Bắc quần đảo Hokkaido của Nhật Bản hôm 4/7 vừa qua. Đây là một phần của cuộc tập trận an ninh "Lá chắn Thái Bình Dương 2012" theo sáng kiến hợp tác an ninh của các đối tác.
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản,Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Lính phòng hoá Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc  tham gia tập trận ở sân bay Nhật Bản
Chuyên gia Australia
Chuyên gia Australia