Những hình ảnh hiếm về người phụ nữ Việt đầu thế kỷ 20 (P3)

30/06/2012 14:23 Vũ Vũ (Nguồn. Manhhai)
(GDVN) - Hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam xưa từ đầu thế kỷ 20 do người Pháp ghi lại cho thấy đầy đủ về diện mạo, trang phục, đời sống... của những người chị, người mẹ, người bà của chúng ta nhiều năm trước.
Một người phụ nữ ở Hà Nội làm phu kéo xe cho một vị tăng.
Một phụ nữ quý tộc hút điếu bát bên cạnh một người phục vụ.
Con gái Hà Nội, từ "Con gái" là từ  mà người Pháp dùng để gọi phụ nữ trẻ chưa chồng của Việt Nam.
Một cô gái Bắc Kỳ.
Cô gái người Nam Định.
Cô gái người Bắc Kỳ.
Một cô gái ở tỉnh Nam Định trong trang phục áo truyền thống, làm duyên với chiếc nón quai thao.
Một nữ vũ công người Bắc Kỳ.
Một cô gái trẻ ở Đáp Cầu (có thể là thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay) bên một bàn trà.
Một phụ nữ Bắc Kỳ tại triển lãm Marseille 1922 tại Pháp.
Những người phụ nữ Bắc Kỳ, Việt Nam tại triển lãm Marseille lần thứ 22, Pháp.
Phụ nữ Hà Nội.
Một phụ nữ người Hà Nội.
Con gái đất Hà Thành.
Phụ nữ Hà Nội, Bắc Kỳ.
Vũ Vũ (Nguồn. Manhhai)