Những hình ảnh quân sự hài hước, ấn tượng (P7)

15/02/2012 13:01 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Họ là những chiến sỹ, sỹ quan cảnh sát, quân đội, thậm chí là những phương tiện không thuộc bất kỳ tổ chức vũ trang nào, họ nổi bật bởi những kiểu trang phục, hành động, hết sức hài hước, ấn tượng.
Lê Mai (tổng hợp)