Ông Nguyễn Tấn Dũng đắc cử PCT Hội đồng Quốc phòng và an ninh

03/08/2011 07:25
(GDVN)-Với 486 phiếu đồng ý chiếm 97,2% số đại biểu tán thành, QH chính thức bầu ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

(GDVN) - Với 486 phiếu đồng ý chiếm 97,2% số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức bầu ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh gồm các ông: Nguyễn Sinh Hùng-Chủ tịch Quốc hội, Phùng Quang Thanh-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trần Đại Quang-Bộ trưởng Bộ Công an, Phạm Bình Minh-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trước đó, buổi sáng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là người trình danh sách Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh để Quốc hội xem xét phê chuẩn.

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh

Theo quy định tại Điều 104 Hiến pháp 1992, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Thủ tướng Chính phủ giữ trách nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ngoài Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Hội đồng quốc phòng và an ninh có thêm 4 ủy viên. Qua các nhiệm kỳ hoạt động vừa qua, 4 ủy viên này lần lượt là Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an. Nhiệm kỳ 2006 - 2011 vừa qua, các thành viên Hội đồng gồm: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh.

Bùi Khương