Phó Chủ tịch Quốc hội muốn thành lập Bộ Phụ nữ gia đình và trẻ em

21/01/2015 07:26 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt vấn đề: "Nên chăng chúng ta có Bộ Phụ nữ, gia đình và trẻ em"?

Cho ý kiến vào dự án Luật Tổ chức Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt vấn đề: "Đã đến lúc chúng ta cần xem lại, giải phóng 40 năm rồi, nhưng có lĩnh vực chưa có quản lý nhà nước. Tôi nói thí dụ đất nước NewZealan có 4 triệu dân, con số này còn nhỏ hơn số người tàn tật của người Việt Nam (5 triệu người) thế mà họ có Bộ Phụ nữ. Vậy nên chăng chúng ta có Bộ Phụ nữ, gia đình và trẻ em. Bây giờ để phân tán phụ nữ và trẻ em không ai quản lý, trẻ em nằm một chỗ, dân số nằm một chỗ".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyện Thị Kim Ngân nêu vấn đề thành lập Bộ Phụ nữ. Ảnh TTBC

Bà Ngân so sánh, Hàn Quốc hiện cũng có bộ quản lý phụ nữ. Nước Việt Nam có 90 triệu dân, trong đó có 50% là phụ nữ, nhưng chưa có quản lý nhà nước.

"Tôi tha thiết lần này làm luật đặt vấn đề đó. Chúng ta không tăng biên chế gì cả, nhưng sử dụng chính những con người đó chuyển thành quản lý nhà nước, có được không?”.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề cập tới vai trò của một loạt các đơn vị trực thuộc Chính phủ và so sánh với các quốc gia khác.

“Ngân hàng Nhà nước có phải là thành viên Chính phủ không? Trên thế giới thì Ngân hàng Trung ương là ngân hàng của các ngân hàng, mình thì Ngân hàng Nhà nước lại là thành viên Chính phủ. Ông Thống đốc ký vay nhưng về thì Bộ Tài chính trả nợ. Ở các nước thì chỉ có Bộ Tài chính đi vay thôi, nhưng ở mình thì cứ ông ngân hàng đi vay, xong rồi thì ông tài chính đi trả nợ. Bây giờ hội nhập quốc tế, chúng ta có nên có nên đổi mới về mặt hoạt động tổ chức của Chính phủ không?”, bà Ngân nói.

Trước đó, khi đề cập tới cơ cấu tổ chức “cơ quan ngang bộ”, ông Nguyễn Kim Khoa (đồng tình với quan điểm của Ủy ban Pháp luật), đã nói thẳng: "Hiến pháp quy định cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm tổ chức nào thì chúng ta đưa, không phải cơ cấu tổ chức Chính phủ thì không nên đưa. Thí dụ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các học viện, các viện nghiên cứu… theo khoản 1 Điều 95 Hiến pháp không có những đối tượng này. Cụ thể, Chính phủ gồm gồm: Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định".

Cho ý kiến vào nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ rõ, nguyên tắc hoạt động phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật làm đầu, đồng thời đặt ra câu hỏi: "Viện Hàn lâm khoa học Công nghệ và Viện hàn Lâm khoa học xã hội, VTV, VOV, Bảo hiểm xã hội… nếu không thuộc Chính phủ thì thuộc đâu?".

Ngọc Quang