Phong trào FEMEN đưa "vũ khí" khoả thân đến Hungary, Thuỵ Sỹ

04/02/2012 13:17 Lê Mai (theo báo Nga, Livejournal)
(GDVN) - Các hoạt động gần đây nhất của nhóm FEMEN (phong trào biểu tình khoả thân nói lên những bất đồng, bảo vệ phụ nữ, người nghèo… ở Ucraina) là tổ chức phản đối tại thủ đô Sofia của Hungary và Davos, Thuỵ Sỹ.
Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN tại Sofia, Hungary

Phong trào FEMEN
Phong trào FEMEN
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Phong trào FEMEN tại Davos, Thuỵ Sỹ
Lê Mai (theo báo Nga, Livejournal)